Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Onderzoeksopdracht Verslavingszorg Noord-Nederland

.
.

Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor verslaving. Verslaving is complexe problematiek. Er zijn genetische risico’s aan te wijzen. Daarnaast kunnen sociale en omgevingsfactoren de kans op verslaving vergroten. Er zijn per individu verschillende factoren aan te wijzen die maken dat hij of zij wel of niet verslaafd raakt. Door de overdracht van genetische factoren en risicovolle sociale en omgevingsfactoren kunnen aan verslaving gerelateerde problemen ook terugkomen bij volgende generaties. We noemen dit transgenerationele overdracht van verslaving. Problematiek die aanwezig is bij grootouders, wordt mogelijk overgedragen op ouders en vervolgens weer op de kinderen. In de praktijk van de verslavingszorg wordt een hoge mate van transgenerationele overdraagbaarheid waargenomen.

VNN gaat een longitudinale studie starten om deze transgenerationele overdracht te bestuderen om ze vervolgens te kunnen doorbreken. Daarvoor worden cliënten die bij VNN zorg ontvangen gevolgd, inclusief hun kinderen. Voorafgaand aan deze studie wil VNN een pilot uitvoeren om het onderzoeksdesign te testen op haalbaarheid. Verder dient in kaart gebracht te worden welke omgevingsfactoren een rol spelen en hoe deze gemeten kunnen worden.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09