Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Jong zijn én mantelzorger: ze ervaren er dagelijks druk van en hebben weinig grip op hun leven. Hoe meet je dat?

In 2013 heeft een groep mantelzorgers een training mindfulness gevolgd. Uit onderzoek bleek dat zij veel baat hadden bij de training: hun kwaliteit van leven nam toe, de ervaren druk nam af en ze hadden weer meer het gevoel dat ze grip op hun eigen leven kregen[1].

Op dit moment vindt een project plaats waarin ook jonge mantelzorgers de training mindfulness krijgen. Uit een pilotstudie komt naar voren dat de eerder gebruikte meetinstrumenten om ‘ervaren druk’ en ‘grip op het leven’ te meten bij volwassenen minder geschikt lijkt voor jongeren. Tegelijkertijd neemt de animo voor de training bij de jonge mantelzorgers wel toe en zeker de behoefte om te bepalen, te onderzoeken of er veranderingen zijn in ‘ervaren druk’ en ‘grip op het leven’ van deze groep.

Het huidige project heeft tot doel om te komen tot een schriftelijke vragenlijst voor jonge mantelzorgers om ‘ervaren druk’ en ‘grip op het leven’ te kunnen meten.

Deelvragen kunnen zijn:

  1. Zijn er bestaande (mogelijk gevalideerde en/of betrouwbare) schriftelijke vragenlijsten die de concepten ‘ervaren druk’ en ‘grip op het leven’ meten bij jonge mantelzorgers?
  2. Wat is er in de literatuur bekend over ‘ervaren druk’ en ‘grip op het leven’ bij jonge mantelzorgers?
  3. Wat zijn de inhoudelijke onderdelen van de concepten ‘ervaren druk’ en ‘grip op het leven’ bij jonge mantelzorgers?

Afhankelijk van de interesse van de student en tussentijdse bevindingen kan het onderzoek bestaan uit zowel literatuurstudie, interviews met deskundigen en jonge mantelzorgers en een pilot studie (met de nieuwe ontwikkelde vragenlijst) bij jonge mantelzorgers.

Daarnaast bestaat er ruimte voor de student om naar eigen inzicht en interesse de vraagstelling aan te scherpen of uit te breiden. Dat geldt ook voor een eventuele aanvullende dataverzameling.


Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09