Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Handelingsverlegenheid van professionals werkzaam met oudere wordende cliënten met een verstandelijke beperking

Achtergrond

Nederland vergrijst. Ook bij mensen met een verstandelijke beperking is sprake van toenemende vergrijzing en daarnaast ook een toename van cliënten met dementie. Door de toenemende leeftijd van mensen met een verstandelijke beperking krijgen zorgprofessionals te maken met gedragsveranderingen van hun cliënten en blijken daar niet altijd even goed mee om te kunnen gaan. Dat wordt ook wel aangeduid met de termhandelingsverlegenheid.

Er zijn ook nog geen evidence based methoden bekend over de omgang met de gedragsveranderingen die gepaard gaan met ouder worden en dementie, die handvatten geven voor de optimale benadering van deze cliënten. De afnemende en veranderende mogelijkheden van de cliënten vragen om een aangepaste begeleiding, zodat goede kwaliteit van zorg geboden kan blijven worden.

Doel

Het doel van dit project is een verdiepende, kwalitatieve studie naar de (mate van) handelingsverlegenheid van zorgprofessionals die werken met ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking.

Werkwijze

Dit project is onderdeel van een promotieonderzoek waarin Dementia Care Mapping[1] wordt onderzocht op geschiktheid voor en effect op mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgprofessionals. Het is hiervoor van belang meer inzicht te krijgen in waar de moeilijkheden en behoeften liggen van zorgprofessionals die werkzaam zijn met ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking.

In samenspraak met student kan de specifieke onderzoeksvraag worden geformuleerd en de daarbij passende onderzoeksopzet.


[1] Dementia Care Mapping (DCM) is een persoonsgerichte methode die zich richt op het verminderen van moeilijk hanteerbaar gedrag van mensen met dementie en werkstress bij zorgprofessionals. Bij DCM worden medewerkers en bewoners in de huiskamers op een gestructureerde manier geobserveerd, en deze informatie wordt teruggeven aan het team. Medewerkers krijgen hierdoor meer inzicht in hun gedrag en de invloed daarvan op de bewoners. Naar aanleiding van de feedback worden actieplannen geformuleerd om de zorg te verbeteren. Voor meer informatie over DCM, zie www.dcmnederland.nl

Meer informatie [PDF].

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09