Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Gedragsinterventie bij kinderen met reuma

Kinderen met jeugdreuma (JIA, juveniele idiopathische artritis) hebben een slechtere conditie ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes. Ook hebben ze een verlaagd activiteitenniveau. Dit is uit eigen onderzoek gebleken. Mondelinge adviezen over bewegen en kortdurende fysiotherapeutische interventies leiden niet tot een verbetering van het activiteitenniveau en van het uithoudingsvermogen. Het hebben van een slecht uithoudingsvermogen kan grote consequenties hebben voor het dagelijks functioneren.

Van de masterstudent wordt verwacht dat hij/zij op t=0 een beschrijving geeft van de patiëntkarakteristieken met betrekking tot het dagelijks functioneren, pijn, well-being, exercise barriers, self-efficacy, self esteem, vermoeidheid en kwaliteit van leven en deze vergelijkt met bestaande normwaarden en/of andere chronisch zieke kinderen. Hiervoor zal hij/zij een literatuuroverzicht moeten maken. De stagiaire onderzoekt bovendien of er onderlinge relaties bestaan tussen de verschillende variabelen en of er op die manier subgroepen van patiënten gevormd kunnen worden.


Meer informatie

Meer informatie is te vinden in het bijgevoegde document over het project.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09