Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Ervaringen en belevingen van kwetsbare patiënten met de zorg

Een inventarisatie van bestaande en innovatieve methoden en het pilottesten van de meest veelbelovende methode.

Er komt een nieuw beroep in de geneeskunde: de ziekenhuisarts. Dat is een arts die is opgeleid om op de verpleegafdelingen van het ziekenhuis basiszorg te verlenen en een schakel te vormen tussen de patiënt en zijn behandelaars. Het verbeteren van de continuïteit van zorg en de patiëntveiligheid zijn de belangrijkste argumenten om deze nieuwe functie in het leven te roepen. Vooral oudere en kwetsbare patiënten kunnen baat hebben bij het inzetten van de ziekenhuisarts. Bij deze patiënten is vaak sprake van multimorbiditeit. In de huidige zorg wordt de zorg vaak fragmentarisch geleverd, omdat iedere aandoening door een afzonderlijke specialist wordt bekeken en er onvoldoende aandacht is voor afstemming, voor de ‘gehele’ patiënt en voor de patiënt als persoon. Met de intrede van de ziekenhuisarts kan aan deze knelpunten tegemoet gekomen worden.

Op dit moment wordt er in een aantal ziekenhuizen ziekenhuisartsen opgeleid en vanaf 1 september 2015 gaan de eerste ziekenhuisartsen aan het werk. Vanaf dat moment gaat er een evaluatie lopen waarin de waargenomen en verwachte effecten van de ziekenhuisartsfunctie op de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid, zowel vanuit ziekenhuisperspectief als patiëntperspectief worden onderzocht. De studie richt zich op het patiëntperspectief.

Meer informatie [PDF].

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:45