Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

E-health voor ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Behoefteonderzoek en evaluatie van een leefstijlapplicatie voor ouderen

Europees onderzoek heeft laten zien dat 30 tot 60% van de bevolking te weinig gezondheidsvaardigheden (health literacy) heeft. Dit betekent dat ze moeite hebben om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en toe te passen bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid (bron: www.nationaalkompas.nl). Vooral ouderen hebben hier vaak moeite mee.

Dit afstudeerproject is onderdeel van het grootschalige, multidisciplinaire Europese FP7 project “Intervention Research On Health Literacy among Ageing population” (IROHLA;www.irohla.eu). Binnen IROHLA zijn e-health en zelfmanagement belangrijk thema’s. E-health technologieën kunnen bijdragen aan de kwaliteit en doelmatigheid van preventie en zorg. Gebruik van e-health kan de zelfredzaamheid versterken en bijdragen aan het beperken van de kostenstijging binnen de zorg. Het is echter onzeker in hoeverre ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden voordeel hebben van e-health technologie. Onderzoek naar gebruik van e-health technologie kan inzicht geven in de behoeftes, ervaringen en problemen van deze groep. Hiervoor zoeken we een student psychologie, bewegingswetenschappen, sociologie of geneeskunde.

Meer informatie in de [pdf], of neem contact op met Jolanda Tuinstra van de wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09