Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Terugdringen van de drop-out in de verslavingszorg: wat zijn de mogelijkheden?

Onderzoeksproject voor masterscriptie

VNN is een verslavingszorginstelling met als missie “Perspectief bieden op een ander leven.” Dit betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.

Binnen VNN zijn de no-show voorafgaand aan de behandeling en de drop-out gedurende de behandeling hoog. Mensen komen soms zonder reden niet meer opdagen voor hun behandeling. Het is van belang om no-show en drop-out terug te dringen, in de eerste plaats voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het verhogen van de effectiviteit van de behandeling, maar daarnaast ook vanwege kostenbesparing.


Meer informatie

Meer informatie is te vinden in het bijgevoegde document over het project.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09