Skip to ContentSkip to Navigation
Society/businessScience ShopsScience Shop for Medicine and Public Health

Centering Parenting: de evaluatie van een groepsmethodiek in de jeugdgezondheidszorg

Vacature afstudeeropdracht student (Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland)

Achtergrond

Centering Parenting (CPa) is een concept dat vanuit de VS en Canada door TNO naar Nederland is gehaald. CPa bestaat uit negen bijeenkomsten in het eerste levensjaar van het kind, waarbij een aantal (vaak) moeders met hun kind bij elkaar komen. De kinderen hebben ongeveer dezelfde leeftijd. De groep wordt begeleid door twee begeleiders (waarvan vaak een JGZ-professional); de groepsbijeenkomsten zijn een alternatief voor het individuele consult op het consultatiebureau.

De gedachte achter CPa is dat door het uitwisselen van ervaringen in een groep er tussen de deelnemers een verbondenheid ontstaat, men leert van elkaars ervaringen en men meer vertrouwen krijgt in de eigen kracht en meer verantwoordelijkheid gaat dragen (eigen regievoering). De zorg in CPa is gericht op zelfmanagement, ondersteuning en interactief leren. De begeleider bewaakt het groepsproces, geeft aanvullende info, corrigeert eventuele foutieve informatie en is dus niet de ‘alles wetende professional’, maar staat meer naast de ouders in een coachende rol.

Deze vorm van zorg bestaat overigens ook voor de zwangerschapsperiode en heet Centering Pregnancy (CPr). In de VS is veel onderzoek gedaan naar CPr, maar onderzoek naar CPa ontbreekt grotendeels.

Op een aantal plaatsen in Nederland wordt inmiddels CPr en/of CPa aangeboden. In het noorden wordt CPa aangeboden in Hoogeveen en in Pekela/Veendam.
GGD Groningen, GGD Drenthe en de gemeenten Hoogeveen en Groningen willen graag in samenwerking met TNO een onderzoek opstarten naar de ervaringen en uitkomsten van CPa.

Groepsbijeenkomst jonge kinderen
Groepsbijeenkomst jonge kinderen

Ideëen

Gezien de korte tijd die beschikbaar is voor het uitvoeren van het onderzoek, gaan de gedachten naar een praktische insteek. De focus moet liggen op het onderbouwen van de aannames van CPa:

  • CPa versterkt de eigen kracht van de deelnemers;
  • CPa bevordert de zelfregie van de deelnemers;
  • CPa bevordert het sociale netwerk/de sociale cohesie van de deelnemers.

Om dit te onderzoeken moet een vragenlijst worden samengesteld waarvoor twee bestaande vragenlijsten beschikbaar zijn. De vragenlijst wordt uitgezet onder deelnemers aan en begeleiders van CPa in alle gemeenten waar CPa wordt aangeboden. De verzamelde gegevens moeten worden geanalyseerd (eventuele nadere verklaring door middel van interviews) en gerapporteerd.

Wie zoeken we?

Een student in de eindfase van zijn/haar studie die een onderzoeksvraag en onderzoeksvoorstel formuleert in afstemming met de opdrachtgever, vervolgens het onderzoeksvoorstel uitvoert en daar verslag van doet, in de vorm van bijvoorbeeld een masterscriptie.

Interesse?

Mocht je interesse hebben of nog meer informatie nodig hebben, neem dan contact op met dr J. (Jolanda) Tuinstra, j.tuinstra01 umcg.nl, coördinator van de Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid of J. (Jan) Bleeker, jan.bleeker awpgnn.nl, coördinator/projectleider Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09