Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Effect methodiek 'bewustwording prikkelverwerking' voor mensen met autisme bij Ateliersmuseum Technisch Werken

In Nederland zijn er naar schatting 140.000 mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) met een normale tot hoge intelligentie. Een groot deel van deze cliënten heeft professionele begeleiding bij de invulling van hun dagelijks leven. Prikkelverwerkingsproblematiek speelt een belangrijke rol bij de functionele beperkingen die mensen met ASS dagelijks ondervinden. Er is steeds meer wetenschappelijke onderbouwing voor de negatieve invloed van prikkelverwerkingsproblemen op kwaliteit van leven in de zin van gezondheidsproblemen en problemen met participatie.

Uit een pilotstudie blijkt dat de ervaringen van deelnemers met de methodiek bewustwording prikkelverwerking zoals ontwikkeld bij R95 positief zijn. Om meer inzicht te krijgen in effectiviteit, is een groter onderzoek nodig. Ateliers Museum Technisch Werken wil daarom graag de methodiek toepassen en laten evalueren bij hun cliënten met ASS.

Doel- en vraagstelling onderzoeksproject

Het doel van het onderzoeksproject is verder evalueren van de effecten van deze methodiek voor mensen met ASS, voortbouwend op de afgeronde pilotstudie. Het wordt een onderzoek met voor- en nametingen met vragenlijsten, gecombineerd met een procesevaluatie en een literatuurstudie. Naar eigen inzicht en in overleg wordt de opzet verder uitgewerkt, gebaseerd op de pilotstudie.

Meer informatie [PDF].

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09