Skip to ContentSkip to Navigation
Society/businessScience ShopsScience Shop for Medicine and Public Health

Doelgroepenonderzoek naar de cliënten die gebruik maken van de klinische intensieve zorg van Accare

Accare is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. We hebben als missie om zo kort als mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis te behandelen. De meeste cliënten worden dan ook poliklinisch behandeld. Soms is het nodig dat een cliënt gebruik maakt van de klinische intensieve zorg. Die bieden wij in Smilde en Groningen. Kinderen tot 12 jaar worden daar in principe samen met hun ouders opgenomen. Vanaf 12 jaar kan een jongere alleen opgenomen worden.

Binnen de intensieve zorg (Groningen en Smilde) hebben we de volgende doelgroepen:

 • Intensieve traumabehandeling
 • Intensieve klinische gezinsbehandeling
 • KINGS Kind in gezond systeem; klinische opname en behandeling van zowel ouder en kind
 • Assist behandelgroep voor kinderen en jongeren met autisme
 • Adolescenten
 • Intermezzo crisisopname groep
 • Schoolpoli

Graag willen wij een beter beeld krijgen van de cliënten die gebruik maken van de intensieve zorg. Daarbij denken we aan de volgende onderwerpen:

 • Leeftijd, woonplaats, gezinssamenstelling
 • Problematiek
 • Kenmerken van de gezinnen, SES
 • Waar werden ze hiervoor behandeld
 • Duur van de opname
 • Wie is de verwijzer

In samenspraak met Accare en de student kan de specifieke onderzoeksvraag worden geformuleerd en de daarbij passende onderzoeksopzet.

Onderzoeksvragen vanuit Accare zijn bijvoorbeeld:

 1. Wat bepaalt de duur van de opname?
 2. Wat bepaalt bepaalde zorgtrajecten?
 3. Wat verklaart de participatie van een kind/gezin?

Voor een socioloog zijn dit interessante vraagstukken omdat de opname zelf en de duur en het beloop hiervan bepaald worden door velerlei (sociale) factoren (sociaal netwerk, sociaaleconomische status en eerder zorggebruik) en niet alleen door de problematiek van het gezin.

Wat wordt van de student verwacht:

 • schrijven onderzoeksvoorstel
 • dossieronderzoek uitvoeren
 • data invoeren
 • contact onderhouden met het projectteam
 • analyseren data
 • schrijven scriptie
 • schrijven lekensamenvatting

Resultaat

Een masterthesis. De opdrachtgever heeft daarnaast de wens dat het onderzoeksproject wordt afgesloten met een publicatie.

Dagelijks begeleider: dr. J. Tuinstra, coördinator Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid | A. Deusinglaan 1 | 9713 AV Groningen | UMCG, De Brug, 5e verdieping | j.tuinstra01 umcg.nl | 050-3639080

Begeleider vanuit sociologie: dr DEMC Jansen

In afstemming met de ‘opdrachtgever’: Accare intensieve zorg. Behandel manager F. Wanders-Mulder.

Geïnteresseerd? Neem contact op met dr. J. Tuinstra (zie hierboven)

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09