Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Kennisdossier: Gezondheidszorg voor ouderen, vrouwen, chronisch zieken, kinderen en gehandicapten

De onderstaande projecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd in het kader van het kennisdossier Gezondheidszorg voor ouderen, vrouwen, chronisch zieken, kinderen en gehandicapten.

Auteur(s)

Titel

Jaar

Leoni Helena van Schaick

Weerbaarheidstraining voor mensen met een verstandelijke beperking. Een onderzoek naar de invloed van verschillende factoren op de intentie van cliënten van NOVO om aan de weerbaarheidstraining van NOVO deel te nemen.

2012

Sanne Jonker

Jongeren in de jeugdzorg en risicofactoren van zwerfgedrag. Een onderzoek naar de bijdrage van risicofactoren van zwerfgedrag op de duur van zorggebruik bij jongeren in de jeugdzorg.

2012

Maaike van Dam

Een Eigen Gezicht: een onderzoek naar stigmatisering, sociale steun en eenzaamheid bij mensen met een gezichtsafwijking.

2011

Nijboer, J.M.

Symptoms of Distress and Imbalance in Children: A Study About the Effects of Individual and Environmental Factors on Symptoms of Distress and Imbalance in Children.

2009

Penninga, N.

IBD en vermoeidheid

2009

Roeke, M.

Man of vrouw? Een onderzoek naar sekseverschillen in reacties op chronische aandoeningen

2009

Nijboer, J.M.

Tired Children: Burnout or Chronic Fatigue Syndrome? Literature Study.

2006

Visser, R.

De verloskundige Stadspraktijk vanuit cliëntperspectief; zwangere en bevallen vrouwen uit de praktijk spreken

2006

Kleeman, F.

Hoe preventiever, hoe liever!

2005

Zatout, M.

Het vrouwenopvangproject ‘GewoonWeg’. Een evaluatieonderzoek

2003

Borren, W.; Stellema, G.; Wijck, E.E.E. van; Bouma, J.

Laat ons niet buiten de boot vallen, een onderzoek naar het maatschappelijk en sociaal functioneren van mensen met een IQ tussen de 80 en 90

2001

Kooij, D.G.

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik

2001

Hogendorp. J.; Jager, M.; Lamberts, M.; Wal, C. van de; Wissink, Y.; Zatout, M.

De verborgen erfenis

2000

Wiel, H. van der; Weymar-Schultz, W.C.M.; Jonker-Pool, G.

Hart en Lust

2000

Haas, N. de

Lever, alvleesklier en SLE

2000

Knelpunten in het ambulante zorgaanbod aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap in de provincie Groningen

2000

Keers, J.C.

Intieme relaties & Fibromyalgie

1999

Bemmel, H. van

Oestrogenen en SLE, Over het gebruiken van oestrogenen na de menopauze bij systemische lupus erythematose.

1999

Boekaar, J.; Riemersma, M.

Zorgen rondom IVF

1999

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09