Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta Wetenschapswinkel

Milieu, risico's & techniek

Neem voor meer informatie contact op met de Beta Science Shop.

B8 Rampenbestrijding in de Waddenzee // Waddenvereniging

Hoe moet je omgaan met risico’s van transport van olie en chemicaliën bij de Waddenzee? De dynamiek water en sediment in wetlands is enorm, wat betekent dit voor de verspreiding, opsporing en bestrijding van milieugevaarlijke stoffen na een scheepsramp of ander incident?

Vraag: inventarisatie van processen en methoden in wetlands wereldwijd, beoordeling van technieken en secundaire risico’s.


B9 Koelwaterlozingen Eemshaven // Waddenvereniging

De bouw van E-centrales bij de Eemshaven zal leiden tot toename van de lozing van koelwater en mogelijk ecologische effecten in de Waddenzee. Kan dat beter? Wat zijn de mogelijkheden tot nuttig gebruik van de warmte en tot optimaal technisch ontwerp van de lozingen?

Vraag: beoordeling technisch ontwerp, gebruiksmogelijkheden, ecologische effecten

Laatst gewijzigd:01 november 2017 15:13
printView this page in: English