Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsBèta Wetenschapswinkel

Gezondheid

Artikelbeschrijvingen zijn alleen beschikbaar in het Nederlands.

B24 Communicatie over risico's in preventieve gezondheidszorg // Zorgbelang Groningen

Het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe vaccins en andere methoden voor preventieve gezondheidszorg door de farmaceutische industrie gaat gepaard met reclamecampagnes en gerichte werving via (bijvoorbeeld) huisartsen. Het is daarbij van groot belang dat de informatie voor de doelgroep begrijpelijk en neutraal is. In de praktijk appelleert de reclame en werving vaak aan ongerustheid over de mogelijke kans op een ziekte of roept deze op. Voorbeelden zijn de reclamecampagne over vaccinatie tegen baarmoederhalskanker en de werving van ouderen voor onderzoek van vaccinatie tegen longontsteking (''waarschijnlijk 1000 doden per jaar") (humaan papillomavirus resp. pneumokokken).

Vraag: Kritische en deskundige beoordeling van het gebruik en de formulering van gegevens en statistiek over risico's in campagnes voor vaccinatie en andere preventieve zorg.


B30 Makkelijker hanteerbare steunkousen // Particulier ism ANBO (Algemene Nederlandse Ouderenbond)

Bij lymfeoedeem worden de klassieke ‘klasse vier steunkousen’ voorgeschreven. Het aantrekken daarvan is spierballenwerk. Niet iedereen kan dit zelf. Je wordt dan afhankelijk van de thuiszorg. Je werk en je sociale leven ondervinden daarvan hinder. Daarnaast brengt het maatschappelijke kosten voor de thuiszorg met zich mee.

In Groningen wordt baanbrekend multidisciplinair onderzoek gedaan naar materialen voor medische toepassingen. Kan men een zo veel gebruikte medische toepassing als steunkousen eens onder de loep nemen en verbeteren?

Vraag: Zijn er alternatieve materialen voorhanden of te bedenken waardoor de steunkousen klasse 4 makkelijker zelf aan te trekken zijn? Is er anders een ander technisch hulpmiddel mogelijk waarmee het aantrekken makkelijker wordt? Wat zijn de economische aspecten van dit probleem (kosten steunkousen vs kosten aan geregelde zorg die worden uitgespaard door beschikbaarheid van steunkousen die wel of veel beter zelfstandig zijn aan en uit te doen; eventueel wat is de besparing op gemiste werkuren of sociale uren van degene die de steunkousen gebruikt?).

Een aantal van deze hulpmiddelen zijn al op markt, wat zijn de voor- en nadelen? De economische aspecten van dit probleem zijn ook al gedeeltelijk in kaart gebracht; kosten van nieuwe materialen kunnen met deze analyse ook worden beoordeeld op haalbaarheid.


B78 De risico’s van middelen tegen parasieten en wormen bij huisdieren // Particuliere hondenbezitters

In 2004 heeft de toenmalige Wetenschapswinkel Biologie een rapport uitgegeven dat de risico's van middelen tegen huidparasieten en wormen bij huisdieren op een rij zet. Er is gekeken naar de risico's van de verschillende gifstoffen voor mens, dier en milieu. Het rapport wordt nog altijd veel gebruikt omdat het een van de weinige informatiebronnen is waarin verschillende middelen met elkaar worden vergeleken en (onafhankelijk) advies wordt gegeven over de risico's en alternatieven (het rapport staat hier).

De vraag is nu of het rapport een update zou kunnen krijgen: er zijn in de tussentijd veel nieuwe middelen op de markt gekomen die nog niet in het bestaande overzicht genoemd staan. Er is opnieuw behoefte aan een gedegen en onafhankelijk overzicht van de beschikbare middelen en hun toxiciteit en werkzaamheid.


B25 Elektromagnetische overgevoeligheid // GGD Groningen

Sommige mensen rapporteren een verscheidenheid aan gezondheidsproblemen die zij relateren aan blootstelling aan elektromagnetische (EM) velden rond apparatuur, installaties en gebruiksvoorwerpen. Zij hebben bijvoorbeeld last van huidklachten, duizeligheid, moeheid of concentratieproblemen. De Gezondheidsraad geeft aan dat er geen wetenschappelijke gronden zijn om aan te nemen dat de lichamelijke klachten veroorzaakt kunnen worden door blootstelling aan EM velden. De Raad vindt echter nader onderzoek gewenst, dat bij mensen met klachten in de vorm van provocatie-onderzoek kan worden uitgevoerd. De GGD krijgt regelmatig meldingen van mensen die zeggen EM-velden te kunnen waarnemen en klachten te ondervinden.

Vragen: Kan in een proefopstelling de waarneming van individuen worden gestaafd tijdens werkelijke en gesimuleerde blootstelling aan EM velden? Kunnen de gezondheidsklachten worden opgeroepen in de proefopstelling? Wat is de invloed van verschillende vormen van modulatie?


B70 Bouw-biologische meetapparatuur // GGD Groningen

EM-velden, maar ook ionisatie van de lucht, radon en aanwezigheid van schimmelsporen worden door ‘Bouw-biologen’ aangemerkt als mogelijke veroorzakers van chronische klachten. Zij gebruiken een scala aan meetaparatuur om zulke factoren te meten. De GGD wil weten wat de technische waarde is van een aantal bouw-biologische meetmethoden en apparaten.

Laatst gewijzigd:01 november 2017 15:12
printView this page in: English