Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk Exploring and setting up

Fasen van het onderzoek/stappenplan

Stappenplan voor je profielwerkstuk

1. Onderwerp

Het schrijven van een profielwerkstuk begint natuurlijk met een onderwerp dat je leuk en interessant genoeg vindt om er langere tijd mee aan de slag te gaan. We hebben vele mogelijke onderwerpen op een rijtje gezet waarover je een profielwerkstuk zou kunnen schrijven, waarbij we suggesties en handige links geven.

2. Onderzoeksvraag

Wanneer je een onderwerp gekozen hebt, ga je nog preciezer aangeven wat je wilt weten en onderzoeken. Dit verwoord je in je onderzoeksvraag. Om het onderzoek beter te kunnen uitvoeren, splits je deze op in een aantal kleinere deelvragen.

3. Literatuuronderzoek

Het literatuuronderzoek bestaat uit het zoeken naar informatie in literatuur en wetenschappelijke artikelen om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

4. Eigen onderzoek of experiment

Hier doe je zélf een sociaalwetenschappelijk onderzoek of experiment. Je kunt ook iets ontwerpen of maken, zoals een reclamecampagne of documentaire.

5. Conclusie en discussie

Hier komen de verschillende stappen van je profielwerkstuk samen. Je beantwoordt je onderzoeksvraag en vervolgens kijk je of jouw onderzoekresultaten overeenkomen met je literatuuronderzoek. Je beschrijft de overeenkomsten en verschillen tussen beide en probeert met name de verschillen te verklaren. Hier moet je dan ook je eigen conclusies vormen, gebaseerd op jouw onderzoek.

Laatst gewijzigd:05 oktober 2021 16:06