Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Students Profielwerkstuk

Waaruit bestaat een pws?

Het is belangrijk dat jouw verslag van het onderzoek voldoet aan de criteria van jouw school. Aan de hand hiervan kan je dan ook checken of jouw verslag compleet is. Het is vaak belangrijk dat het verslag uit de volgende onderdelen bestaat, maar check het vooral even met je pws-begeleider:

Titelpagina

 • Een passende titel
 • Je gegevens zoals namen en datum waarop het verslag is gemaakt
 • Het vak waar je onderzoek over gaat

Inleiding

 • Waarom heb je dit onderwerp gekozen?
 • Wat is je onderzoeksvraag (plus deelvragen)?
 • Hypothese

Beschrijving van het onderzoek

 • Een uiteenzetting van de gebruikte methode
 • De gebruikte hulpmiddelen en materialen
 • De uitgevoerde proeven of de afgenomen interviews

Uitkomsten van het onderzoek

 • De waarnemingen
 • De interpretatie daarvan

Conclusies

 • De conclusies die uit de waarnemingen worden getrokken
 • Het antwoord op de onderzoeksvraag
 • Je kan eventueel de hypothese bevestigen of weerleggen

Samenvatting

 • Een korte weergave van het onderzoek
 • De hoofdconclusie en kort samengevat het antwoord op de onderzoeksvraag

Bijlagen

 • Literatuurlijst met de geraadpleegde literatuur (op alfabetische volgorde)
 • Eventueel de vragenlijst die je gebruikt hebt

Bron: College voor Examens (2021), Profielwerkstuk HAVO/VWO Vakinformatie Staatsexamen 2022.

Laatst gewijzigd:14 november 2023 11:48