Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie At the UG

Docentencongres maatschappijvakken: “Waar doe jij het voor?”

Over de waarde van het maatschappijprofiel

”Maatschappijprofielen sluiten niet aan op universitaire opleidingen.” Zo kopte een nieuwsbericht van de RUG in 2018. In het artikel staat onder andere: “Leerlingen met een natuurprofiel doen het beter op de universiteit, ook in de alfa- en gamma-opleidingen. Omdat dit niet het doel was en is van de verschillende vwo-profielen, pleit promovenda Els van Rooij in haar proefschrift voor een nieuwe discussie hierover.” Tijd voor deze discussie! Praktische informatie...

"Waar doe jij het voor?"
"Waar doe jij het voor?"

Versterken van het M-profiel

“Maatschappijvakken op het vwo zouden inhoudelijk meer verbanden moeten leggen met universitaire alfa- en gammaopleidingen en meer diepgang en wetenschappelijk denken en werken kunnen aanbrengen in het profiel”, vindt Van Rooij. Hoe kunnen we dat organiseren? Op het docentencongres maatschappijvakken “Waar doe jij het voor?” maken we een begin. Vanuit de inzichten van het proefschrift van Els van Rooij gaan we werken aan een aanpak om de waarde van de maatschappijvakken en -profielen te versterken. Als deelnemer maak je kennis met docenten van universitaire gamma-opleidingen en verkennen jullie gezamenlijk manieren om wetenschappelijk denken in je onderwijs te verwerken.

Oorzaak-gevolgredenaties

Vakdidacticus Marieke van der Wal van de RUG zal in een workshop ingaan op het aanleren van oorzaak-gevolgredenaties (een leerdoel bij elk van de maatschappijvakken), waarbij gebruik gemaakt wordt van wetenschappelijke concepten. In samenwerking met docenten vanuit de universitaire gamma-opleidingen vertalen de deelnemers dit in een concrete aanpak voor het eigen onderwijs.

Expeditie onderzoek’ – lespakket over onderzoeksvaardigheden

Tot slot zal het nieuwe lespakket voor de onderbouw van het VO ‘Expeditie onderzoek’ door de Scholierenacademie gepresenteerd worden. In dit lespakket wordt met wetenschappers de onderzoekscyclus doorlopen en ervaren leerlingen hoe het is om wetenschappelijk onderzoek te doen. Deelnemers van het docentencongres krijgen dit lespakket mee om ook al in de onderbouw van hun eigen school (zelf of door collega’s) een start te kunnen maken met wetenschappelijk denken en werken!

12.30 Lunch en kennismaking
13.30 Aansluiting VO-WO en de waarde van het maatschappijprofiel (op basis van inzichten Els van Rooij, RUG)
14.15 Vertaling naar de eigen praktijk
15.15 Korte pauze
15.30 Oorzaak-gevolgredenaties en wetenschappelijk denken (Marieke van der Wal, RUG)
16.00 Vertaling naar de eigen praktijk
16.45 Korte pauze
17.00 ‘Expeditie onderzoek’ - lespakket over onderzoeksvaardigheden (Scholierenacademie, RUG)
17.30 Diner en borrel
18.15 Uitreiking certificaten en afsluiting
18.30 Einde
Eerder docentencongres
Eerder docentencongres

Praktische informatie

  • Datum: dinsdag 21 april 2020
  • De dag duurt van 12.30 - 19.00 uur
  • Locatie: Universiteitsmuseum, Groningen
  • Voor wie: docenten Aardrijkskunde, (Bedrijfs-)economie, Filosofie, Geschiedenis, Maatschappijleer/-wetenschappen
  • Kosten: € 50,- voor de hele dag. We factureren achteraf. Annuleren kan tot een week voor het evenement. Mocht je later afzeggen, zijn we helaas genoodzaakt om toch te factureren i.v.m. de catering.
  • Je kunt op deze dag het lespakket 'Expeditie onderzoek' meenemen voor in de klas
  • Voor vragen kun je contact opnemen met Tom Drukker: scholierenacademie@rug.nl
Laatst gewijzigd:21 januari 2020 13:39