Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie

Informatiebijeenkomst Teachers in Residence

Denk je erover na om te solliciteren naar onze Teachers in Residence vacatures en vraag je je af of het bij jou en of je school past? Kom dan donderdag naar de informatiebijeenkomst! Ontmoet in een speeddatesessie de alfa- en bètaprojectleiders Joanne Schuitemaker en Marco Schots, of vraag Dik Kootstra of Anita Warmelink naar het hoe en waarom van deze functies. Daarna kun je met een drankje in de hand kennismaken met andere leden van ons team Karen de Bot, Douwe van der Tuin en Linda Nijenhuis. De lespakketten die voorgaande TiRs hebben gemaakt liggen dan ook ter inzage. Wees welkom!

Ben jij bèta- of modernevreemdetaaldocent in het voortgezet onderwijs en wil jij je het komende jaar ontwikkelen door samen met collega-docenten en RUG-wetenschappers te werken aan een lesactiviteit voor de brugklas waarin de vraag 'wat is wetenschap' centraal staat? De Scholierenacademie is voor het schooljaar 2022-2023 op zoek naar meerdere Teachers in Residence (TiR's) voor 1 dag in de week.

Op donderdag 10 maart 2022 van 16.00-19.00 uur organiseert de Scholierenacademie daarom een informele informatiebijeenkomst voor belangstellenden die graag meer willen weten over deze TiR-vacatures.

Achtergrond vacature

De Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen is verantwoordelijk voor de uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen RUG-wetenschappers enerzijds en het primair en voortgezet onderwijs anderzijds. Onze activiteiten en materialen ondersteunen leraren om leerlingen al op jonge leeftijd inhoudelijk in aanraking te laten komen met de vraag: wat is wetenschap?

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft tot en met 2025 geld beschikbaar gesteld om de aansluiting tussen het vo en wo te bevorderen. De RUG heeft de ambitie uitgesproken om met deze middelen de komende jaren in multidisciplinaire teams te werken aan een doorlopende leerlijn vo-wo-aansluiting. De teams bestaan uit TiR's, Academics in Residence (AiR's) en een staflid van de Scholierenacademie. Het komende schooljaar werk je in het team samen aan een formatief, blended learning product voor een of meerdere schoolvakken in (havo-)vwo brugklas, waarbij de vraag 'wat is wetenschap?' centraal staat. Het doel van deze teams is bij te dragen aan de inspanningen van VO-scholen in Noord-Nederland om een doorlopende leerlijn ‘w’ van vwo op school te implementeren. We zoeken daarom dit pilotjaar bèta-vo-docenten en vo-docenten moderne vreemde talen om zitting te nemen in de teams.

Tijdens en na afloop van het projectjaar zet jij je als ambassadeur graag in om wetenschap en (de doorlopende leerlijn) onderzoeksvaardigheden bij jou op school verder onder de aandacht te brengen bij collega’s. Tijdens het projectjaar faciliteert de schoolleiding jou om wetenschappelijke geletterdheid op een voor jouw school passende manier op de agenda te krijgen, bij je collega’s op school.

Casus

Ben je na afloop van de bijeenkomst enthousiast, dan willen we je graag uitnodigen om te solliciteren. Mocht je uitgenodigd worden voor een gesprek, dan vragen we je om deze casus te maken en mee te nemen naar het sollicitatiegesprek.

Praktische informatie

  • Wat? Informatiebijeenkomst over TiR-vacatures
  • Voor wie? Potentiële sollicitanten en schoolleiders
  • Wanneer? Donderdag 10 maart
  • Hoe laat? 16.00-19.00 uur (vrije inloop; geen plenair startmoment)
  • Waar? Groningen
  • Vragen? Neem contact op met Dik Kootstra via scholierenacademie@rug.nl
  • Aanmelden? Aanmelding is verplicht en kan via onderstaande knop
Laatst gewijzigd:30 mei 2022 10:45