Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie

Activiteiten voor leraren

Leraren spelen een essentiële rol in de ontwikkeling van leerlingen. Daarom organiseert de RUG activiteiten op het gebied van vakdidactiek, vakinhoud en de doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden. Ook maken we in samenwerking met wetenschappers lesmateriaal, om daarmee leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van een kritische en onderzoekende houding.

Deze website is een samenwerking van de Lerarenopleiding, ScienceLinX en de Scholierenacademie van de Rijksuniversiteit Groningen. Heb je vragen? Mail dan naar scholierenacademie@rug.nl.

Professionalisering voor leraren
Professionalisering voor leraren
April '23
Mei '23
November '22

December '22

Januari '23

Februari '23
Maart '23
Juli '23
  • 13 juli: Adviesraad
Laatst gewijzigd:13 mei 2023 10:41