Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Primary Schools

Marsepein maken volgens Middeleeuws recept

Merit Hondelink doet onderzoek naar wat mensen in de middeleeuwen aten. Hierover vertelt ze meer in onze Junior MOOC. Zelf probeert ze de recepten ook uit, bijvoorbeeld deze voor marsepein.

1. 1 deel amandelmeel, 1 deel poedersuiker, een scheutje water en een paar druppels rozenwater (rozenwater is heel sterk, dus doe voorzichtig!) | 2. Meng alle ingrediënten | 3. Maak een mooie deegbal, hier kun je figuurtjes van maken | 4. Klaar!
1. 1 deel amandelmeel, 1 deel poedersuiker, een scheutje water en een paar druppels rozenwater (rozenwater is heel sterk, dus doe voorzichtig!) | 2. Meng alle ingrediënten | 3. Maak een mooie deegbal, hier kun je figuurtjes van maken | 4. Klaar!

Het recept komt uit Een secreet boeck - over parfumeren konfijten koken. Het is een facsimile, hertaald door Elly Cockx- Indestege en Claudine Lemaire. Het origineel is een manuscript uit de zeventiende eeuw en bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.

Hoe datmen Marchepeijn maecken sal

Neemt schoon ghemaeckte soete Amandelen, wel cleijne tot Moes ghestooten, een halve ponds, een pot wit Suijckers cleijne ghestooten, Roosewaters soo veel nodich is, mengelt te samen tot een deech, rollet geheel plat, op Ostien soo groot in de ronde als ghij begeert, ende backtse voorts in een heeten Oven. Sommighe nemen tegens een pont Suijckers, vier oncen Amandelen, sommighe meer, sommighe min, naer dat elck blieft.

Men macktse oock wel sonder Ostien, op dese maniere. Namelijc als het deech ghemeackt is, soo rollen sij dat plat op een tafel, die met Suijcker bestroijt is, leggen die daer naer op eenen platte steen, daer over stulpen sij, het opperste van een toertpanne, met vijer daer op, de welcke sij daer onder soo lange laten staen backen, tot datse genoech is.

Oock werden wel de Marchepeijnen op dese maniere ghemaeckt, namelijk dat sij die op eenen Marmersteen gieten, ghelijck men het Peerle-Suijcker doet, op dese maniere, siedet Suijcker als oft Peerle-Suijcker maecken wilde, daer in smijt de ghestoten Amandelen, mengheltse te samen op, bestroijt den Marmersteen voor eersten, met stof-meel, daer op giet het ghesoden Marchepeijn.

Dan de eerste, en de tweerde maniere, is de beschte.

Laatst gewijzigd:06 september 2019 14:33