Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Primary Schools

Nieuw taalonderwijs om achterstanden op school in te lopen

Marijke Mullender-Wijnsma

Scholen hebben moeite met het inlopen van achterstanden van kinderen met een lage sociaaleconomische achtergrond. Uit onderzoek blijkt dat taal hiervoor de sleutel is: als er veel aandacht is voor taalonderwijs, helpt dat leerlingen met het inlopen van de achterstanden. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar welke methodes daarbij werken. Marijke onderzoekt het van oorsprong Amerikaanse Succes for All-programma. Kinderen krijgen dagelijks 90 minuten taalonderwijs aan de hand van aansprekende verhalen en echte leesboeken, in plaats van methodeboeken. In groep 3 krijgen kinderen boekjes mee naar huis om samen met hun ouders te lezen. In de klas is aandacht voor de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen en schrijven. Samenwerkend leren en actief gebruik van taal spelen hierbij een essentiële rol.

Laatst gewijzigd:09 september 2021 16:18