Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie Primary Schools

Hoe kunnen regenwormen de boer helpen?

Jeroen Onrust

Iedereen kent regenwormen, maar we weten nog steeds heel weinig van ze. Met name het voorkomen, gedrag en de landbouwkundige functies van verschillende soorten regenwormen is nauwelijks onderzocht. Wel weten we dat regenwormen een cruciale rol spelen in het boerenland: ze zijn niet alleen belangrijk voor een gezonde bodem, maar ook als voedselbron voor allerlei diersoorten. Aangezien regenwormen het koppelstuk vormen tussen bodem en boer, levert dit onderzoek naast nieuwe informatie over regenwormen, ook veel op over de staat van ons boerenland en hoe we regenwormen kunnen gebruiken in een meer natuur- en klimaatvriendelijke landbouw. Meer kennis van de ecologische rollen van verschillende soorten regenwormen zal cruciaal zijn voor moderne duurzame vormen van landbouw die het boerenland weer biodivers, mooi, lekker geurend en leefbaar maken.

Laatst gewijzigd:23 augustus 2021 11:04