Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Knowledge and learning Education for professionals

Emmius School voor Werk en Zingeving

De Emmius School voor Werk en Zingeving is een samenwerkingsverband tussen de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (RUG) en AOG TSM Business School. Met deze samenwerking beoogt de faculteit kennis en ervaring op het gebied van werk en zingeving ook beschikbaar te maken voor andere doelgroepen dan studenten.

Werk en Zingeving

De werkende wereld is veranderd. Succes van organisaties ligt niet langer alleen in winst en efficiency, maar ook in welzijn van medewerkers. Daarmee zijn bedrijven overigens niet direct ‘soft’ geworden. Aandacht voor betrokkenheid van medewerkers, welzijn, integriteit en diversiteit leiden in de huidige tijd namelijk juist tot concurrentievoordeel. Steeds meer bedrijven lijken daar hun verantwoordelijkheid in te nemen en deze thema’s op de agenda te plaatsen. Emmius school voor werk en zingeving wil mensen en organisaties handvatten geven om het gesprek hierover op gang te brengen.

Opleidingen

  • Master Werk en Zingeving - Deze tweejarige deeltijd master brengt deelnemers op wetenschappelijke basis verbreding en verdieping op het terrein van werk en zingeving in hun huidige functie. De master richt zich op onder meer bestuurders, managers, leidinggevenden, bedrijfsartsen, bedrijfs- en Arboartsen, HR business partners en loopbaanprofessionals.
  • Daarnaast vinden er masterclasses en inspiratiesessies plaats, zoals een jaarlijkse Lentecursus Werk en Zingeving.
Laatst gewijzigd:19 september 2022 12:37