Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations

Stemherkenningstechnologie identificeert verdachten via big data

Inhoud onderzoek

Ieder individu heeft een element in zijn stem dat hem onderscheidt van anderen. De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG ontwikkelt, vanuit de onderzoeksgroep Security, Technology & e-Privacy (STeP), een stemherkenningstechnologie. Deze technologie, genaamd Speaker Identification Integrated Project (SIIP), kan mensen aan de hand van hun stem opsporen. Het is een aanvulling op opsporingstechnieken die al gebruikt worden, zoals vingerafdrukherkenning en beeldmateriaal. Daarmee wordt de kans groter dat de politie een verdachte identificeert.

SIIP kan mensen aan de hand van hum stem opsporen
SIIP kan mensen aan de hand van hum stem opsporen

In de praktijk

Stel, de politie heeft een video-opname van een verdachte waarop deze niet goed is te zien, maar wel goed is te horen. De politie kan deze stemopname dan uploaden in SIIP. Het softwareprogramma vergelijkt de stem vervolgens met opnames die beschikbaar zijn in lokale politiedatabases en de database van de International Criminal Police Organization (Interpol). Is er geen overeenkomst te vinden in deze big data, dan doorzoekt SIIP ook sociale media als YouTube op stemmen. De software mag geen inbreuk maken op de privacy van de bevolking. Daarom volgen de onderzoekers de privacy-by-design-aanpak: ze onderzoeken in welke situaties de software gebruikt mag worden en welke personen binnen de politie er toegang toe krijgen. Daarnaast ontwikkelen ze een training om op een verantwoorde manier met de software om te gaan.

Gezamenlijke kansen

Voor de ontwikkeling van SIIP wordt samengewerkt tussen negentien partners verspreid over Europa, de Verenigde Staten en Israël. Bovendien wordt de stemherkenningstechnologie in beginsel toegankelijk voor alle politieorganisaties in de Europese Unie. De software vergroot daardoor niet alleen de nationale maar ook de internationale veiligheid. Bij dit gezamenlijk gebruik wordt veel aandacht besteed aan de privacy van de bevolking. De onderzoekers vergelijken in het project de wetgeving van 27 Europese landen en Israël en kijken waar de verschillen precies liggen. Hieruit blijkt in welke mate stemmen – die door middel van het rechtmatig aftappen van telecommunicatie zijn verkregen en bovendien als big data beschikbaar zijn - gebruikt mogen worden in de verschillende landen.

Hoogleraar Jeanne Mifsud Bonnici, Faculteit Rechtsgeleerdheid aan de RUG: ‘SIIP is extra hulpmiddel bij opsporing verdachten’
‘Het uiteindelijke doel van SIPP is om de politie een extra hulpmiddel te bieden om verdachten nog sneller en beter te identificeren. De technologie speelt met name een rol bij het opsporen van criminelen die telefoons en internetapplicaties gebruiken om een misdaad of terroristische aanslag voor te bereiden. In dit soort situaties zijn vaak duidelijke stemopnames beschikbaar. SIIP kan deze opnames vergelijken met stemmen die beschikbaar zijn via sociale media en politiedatabases. Daarbij houden we altijd de privacy scherp in het oog.’

In het kort:
Projectpartners: een consortium van 19 organisaties in Europa, de Verenigde Staten en Israël, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen, politieorganisaties, onderzoeksinstituten en bedrijven
Projectleider: prof. dr. Jeanne Mifsud Bonnici (RUG/Faculteit Rechtsgeleerdheid)
Bijzonderheden: het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie via een subsidie van ruim € 10 miljoen

Laatst gewijzigd:24 mei 2019 14:38