Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations

Big data voorspelt terugverdienperiode van duurzame investering

Inhoud onderzoek

Ook al is de wil er; mensen gaan lang niet altijd over tot maatregelen om hun woning energiezuiniger te maken. Hoge kosten en twijfels over de terugverdientijd spelen daarbij een belangrijke rol. Onderzoekers in het ENPREGA-project, een gezamenlijk initiatief van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de RUG en het bedrijfsleven, hebben statistische modellen ontwikkeld op basis van inzichten uit big data. Deze modellen maken het mogelijk om een energieprestatiegarantie af te geven. Oftewel: een garantie dat een duurzame investering in een bepaalde periode wordt terugverdiend.

Statistische modellen maken het mogelijk om een energieprestatiegarantie af te geven
Statistische modellen maken het mogelijk om een energieprestatiegarantie af te geven

In de praktijk

Met de modellen van de RUG-onderzoekers wordt het mogelijk een voorspelling te doen over het energieverbruik van huishoudens na het uitvoeren van een energiebesparende maatregel. Neem bijvoorbeeld Susteen, een van de participanten in het ENPREGA-project. Dit bedrijf geeft advies aan consumenten om hun woning te verduurzamen en wil daar een energieprestatiegarantie bij afgeven. Om te bepalen hoe die garantie eruit moet zien, gebruiken de onderzoekers de gegevens die Susteen voor een groot aantal huishouden heeft vastgesteld. Bijvoorbeeld het energieverbruik en demografische, psychologische en andere eigenschappen. Op basis van de uitkomsten uit het model kan bijvoorbeeld de garantie worden afgegeven dat zonnepanelen in acht jaar worden terugverdiend. Lukt dit niet dan krijgt de consument een financiële compensatie.

Gezamenlijke kansen

Bij het ENPREGA-project zijn behalve de RUG en Susteen ook andere partners betrokken. Samen hebben zij energiebesparing bij de Nederlandse huishoudens voor ogen. Zo onderzoeken de RUG, energieplatform Enelogic en energieleverancier Qurrent bijvoorbeeld hoe communicatie tussen huishoudens en bedrijven kan leiden tot verlaging van het energieverbruik.

Universitair hoofddocent Casper Albers en promovenda Maliheh Namazkhan, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de RUG: ‘We onderzoeken ook welk model een betere voorspeller is’
‘Voor onze blackboxmodellen maken we gebruik van big data die Susteen over huishoudens heeft verzameld. Hiermee kunnen we de terugverdienperiode van een groene investering zo nauwkeurig mogelijk voorspellen. Daarbij kijken we niet alleen naar het gemiddelde huishouden, maar juist ook naar huishoudens waar het beter of slechter gaat. Susteen beschikt overigens al over modellen die voorspellingen doen over het gemiddelde energieverbruik. Dit zijn zogeheten expert-drivenmodellen die ingaan op verschillende kenmerken van huizen en huishoudens en de manier waarop deze volgens experts met elkaar samenhangen. Binnen het ENPREGA-project gaan we ook onderzoeken of het blackboxmodel een betere voorspeller is dan het expert-drivenmodel.’

In het kort
Projectpartners: Rijksuniversiteit Groningen, Susteen, Uneto-VNI, Enelogic en Qurrent
Wetenschappelijk projectleider: dr. Casper Albers (RUG/Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen)
Bijzonderheden: in 2016 ontving het ENPREGA-project een subsidie van € 1,3 miljoen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Laatst gewijzigd:24 mei 2019 14:39