Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations

Representatie Rijksuniversiteit Groningen

Een van onze kernactiviteiten is het vertegenwoordigen van het verhaal van meerdere onderzoeks-/onderwijsprogramma's van de RUG naar buiten, om zo de zichtbaarheid te vergroten en nieuwe verbindingen te kunnen leggen. Dit doen wij door de RUG te vertegenwoordigen via verschillende functies in verschillende (noordelijke) overlegorganen/organisaties. Onderstaand vindt u hiervan het overzicht.

Ook maken wij (interdisciplinair) onderzoek en onderwijs gerelateerd aan maatschappelijk onderzoek inzichtelijk, door het in kaart brengen van onderzoeksprojecten binnen de volle breedte van de universiteit, die veelal in samenwerking met externe partners worden opgepakt. Wij schrijven en publiceren daarom onder meer portfolioboeken. Deze bevatten een overzicht van voorbeelden van onderzoeksprojecten in samenwerking met externe partners, onderwijsprogramma’s en faciliteiten.

Daarnaast vertegenwoordigen wij de RUG bij andere evenementen en congressen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in onze jaarverslagen.

Vertegenwoordiging gremia
 • Voorzitter stuurgroep Noorden Digitaal
 • Lid stuurgroep Noorden Digitaal
 • Lid RvA Eemsdelta Green
 • Lid Northern Knowledge programma board
 • Lid RvA GDBC
 • Lid Stuurgroep GDBC
 • Lid Instituutsadviesraad Astron
 • Lid Kerngroep Ondernemers Platform Regio Groningen - Assen
 • Lid Expert panel Campus Community Fund
 • Voorzitter BO hive.mobility
 • Lid stuurgroep 5Groningen
Portfolioboeken
Laatst gewijzigd:16 juli 2020 14:28