Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations

(Online) Meet & Greet: Smart & Sustainable Shipping

26 januari 2022
14:00 – 17:00 uur

Loopt u met innovatievraagstukken rond waar u graag op wilt samenwerken en waar nieuwe kennis voor nodig is? Tijdens de online Meet & Greet Smart & Sustainable Shipping krijgen deelnemers de kans om in gesprek te gaan met ondernemers uit de maritieme sector Flevoland, vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstanties, vertegenwoordigers van ROC Friese Poort en onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

De centrale doelen van deze Meet & Greet zijn het kennismaken met en tussen verschillende disciplines en expertises, het inspiratie halen uit lopende projecten, het samen verkennen van interessante vervolgvragen en welke mogelijke samenwerkingen in onderwijs en innovatieprojecten daaruit kunnen ontstaan.

Het programma bestaat uit drie deelsessies:

  • Energietransitie (Nederlands): duurzame brandstoffen, emissievrije scheepvaart.
    De laatste ontwikkelingen op het gebied van de technische en bedrijfskundige aspecten bij de overgang naar LNG, waterstof en elektrische komen aan bod.
  • Digitalisering (Engels): aan boord en in/op waterwegen.
    Onderwerpen zijn onder meer dashboards, slim onderhoud, autonoom varen, veiligheid aan boord en verkeersleiding op het water.
  • Maritieme clusters (Engels): samenwerking binnen en tussen clusters.
    Deze kernsessie gaat onder andere over de beperkingen en acceptatie van innovaties binnen de scheepvaart, opschaling en gevolgen van innovaties in transport voor de werkgelegenheid.

Het programma eindigt met een plenaire afsluitende sessie waarin potentiële uitdagingen voor onderwijsactiviteiten besproken worden.

Wilt u deelnemen? Registreren kan hier (tot uiterlijk vrijdag 21 januari 2022).

Voor vragen over de online Meet & Greet: Smart & Sustainable Shipping kunt u contact opnemen met het team Industry Relations van de Rijksuniversiteit Groningen via industryrelations@rug.nl.

Laatst gewijzigd:13 januari 2022 11:21