Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations

Industry Relations

Rijksuniversiteit Groningen: midden in de maatschappij
De Rijksuniversiteit Groningen staat midden in de maatschappij. Zij werkt volop samen met bedrijven, non-profitorganisaties, overheden, kennisinstellingen en burgers. Het doel: bijdragen aan een veerkrachtige samenleving die maatschappelijke uitdagingen aangaat.

Breed en onderscheidend
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderscheidt zich nationaal én internationaal door een sterke koppeling tussen onderwijs en onderzoek. Speerpunten daarbij zijn: ‘energie’, ‘gezond ouder worden’ en ‘de duurzame samenleving’. Haar elf faculteiten ontwikkelen kennis in disciplines als technische wetenschappen, wijsbegeerte, rechten, sociale wetenschappen en economie. Die unieke breedte biedt volop mogelijkheden voor multi-/interdisciplinair onderzoek en onderwijs, en biedt een voedingsbodem voor kennis en innovatie. Samenwerking met andere partijen is daarbij belangrijk; zo kunnen nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten ontstaan.

Verbindingen leggen
Het team Industry Relations van de RUG legt verbindingen tussen de universiteit en andere partijen. Een belangrijke stap daarbij is dat de partners – ieder vanuit hun eigen kernkwaliteiten en kernwaarden – een gezamenlijk doel formuleren om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Dit doel wordt vervolgens vertaald naar een duurzaam samenwerkingsprogramma. De samenwerking kan zich richten op onderzoek, onderwijs, talentontwikkeling en maatschappelijke impact. Denk daarbij aan kennisdeling, fundamenteel vraaggestuurd onderzoek of de vertaling van kennis naar een product of dienst. Ook kan het gaan om interne trainingsprogramma’s, de inzet van studenten en het opzetten van nieuwe netwerkorganisaties.

Industry Relations infographic
Industry Relations infographic
Laatst gewijzigd:24 mei 2019 14:35