Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations
Header image Industry Relations

Innovatieagenda Smart Mobility

Datum:26 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
In het lab van Discrete Technologie en Productie Automatisering (DTPA)van het Engineering and Technology Institute Groningen (ENTEG), onderdeel van de RUG-faculteit Science and Engineering, wordt onder meer onderzoek gedaan naar netwerken van robots die met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld om een gebied van bovenaf te kunnen scannen op bosbranden of om samen een voorwerp te vervoeren (coöperatief transport).
In het lab van Discrete Technologie en Productie Automatisering (DTPA)van het Engineering and Technology Institute Groningen (ENTEG), onderdeel van de RUG-faculteit Science and Engineering, wordt onder meer onderzoek gedaan naar netwerken van robots die met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld om een gebied van bovenaf te kunnen scannen op bosbranden of om samen een voorwerp te vervoeren (coöperatief transport).

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) presenteert vandaag op het @North Festival haar innovatieagenda op het gebied van slimme mobiliteit. Het festival in Assen is gericht op autonoom vervoer en het verslimmen van mobiliteit en infrastructuur en geeft de mogelijkheid om te ervaren wat er in Noord-Nederland allemaal mogelijk is met autonoom vervoer. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe werken samen om slimme infrastructuur te ondersteunen en te implementeren; niet door middel van gesimuleerde testen, maar door ze midden in de maatschappij te plaatsen. Noord-Nederland is hiermee een uniek living lab en daarmee een van de koplopers in de transitie naar autonome alternatieven over de weg, op het spoor, op het water en in de lucht.

Slimme alternatieven in de infrastructuur bieden veel mogelijkheden in het kader van bijvoorbeeld duurzaamheid en veiligheid. Aan de andere kant roepen ze ook veel vragen op, zeker wanneer het om het verkeer gaat. Bijvoorbeeld, onder welke omstandigheden willen bestuurders het besturen van een voertuig overlaten aan een computer? Bij het ontwikkelen van slimme infrastructuur en autonoom vervoer wordt daarom met een groot aantal facetten rekening gehouden. Disciplines als rechtsgeleerdheid, filosofie, ruimtelijk wetenschappen, gedragswetenschappen, bedrijfskunde, logistiek en engineering leveren belangrijke kennis om antwoorden te vinden op de vele vragen en de aspecten die daarbij een rol spelen.

De Rijksuniversiteit Groningen stimuleert interdisciplinair onderzoek en verzorgt daarin een omgeving waarin er zowel samengewerkt kan worden tussen verschillende disciplines binnen de universiteit, als met maatschappelijke partners van buiten de onderwijsinstelling; ook op het gebied van slimme mobiliteit. Afgelopen juni bracht de RUG dan ook haar innovatieagenda over dit onderwerp uit: een overzicht van thema´s die de gezamenlijke visie tonen van de onderzoeksplannen van ongeveer veertig onderzoekers van negen faculteiten bij de RUG.

Wat is er bijvoorbeeld nodig wanneer je het, van fossiele brandstoffen afhankelijke, openbaar vervoer wilt vervangen door autonoom rijdende duurzame alternatieven? Ten eerste is de technologische ontwikkeling belangrijk. Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwe duurzame technieken. Ook wordt onderzocht wat de benodigde verandering van de omgeving is om implementatie van dit type voertuigen mogelijk te maken. Daarnaast wordt bestudeerd welke nieuwe organisatiemodellen kunnen worden gebruikt en welke nieuwe wet- en regelgeving, en aanpassingen van bestaande denk- en gedragskaders een rol spelen, rekening houdend met verschillende belanghebbenden.

In de innovatieagenda van de RUG worden de volgende thema´s uitgelicht:

1. Open en volledig verbonden mobiliteits- en logistieke netwerken waarin concepten van de deeleconomie centraal staan

2. Aansturing van slimme mobiliteitsnetwerken

3. Organisatie- en verdienmodellen

4. Slimme oplossingen

In het kader van deze thema´s nodigt de RUG externe partijen nadrukkelijk uit om samen te werken aan een verdere ontwikkeling van de slimme infrastructuur in de regio en in het algemeen, om op die manier gezamenlijk de volgende stap te zetten naar een duurzame mobiliteit van mensen en goederen. Voor meer informatie over de innovatieagenda, of om mogelijke samenwerking te bespreken kunt u contact opnemen met het team Industry Relations via industryrelations rug.nl.