Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations
Header image Industry Relations

Green Industry Innovation Agenda

Datum:10 augustus 2020
Auteur:Team Industry Relations
© Industry Relations
© Industry Relations

Green Industry Innovation Agenda: een uitnodiging om verder te bouwen aan samenwerking en maatschappelijke impact

Met veel genoegen presenteren wij de Green Industry Innovation Agenda van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Met deze agenda presenteren we de algemene ambities en het onderzoek van 99 onderzoekers van 7 verschillende faculteiten, evenals onderzoeksanalyses, huidige samenwerkingen en activiteiten op het gebied van ondernemerschap. Bovendien beschrijft de agenda verschillende mogelijkheden voor toekomstige gezamenlijke projecten met relevante stakeholders, zoals bedrijven, overheidsorganisaties en onze partners van de Universiteit van het Noorden.

Het onderwerp Green Industry biedt ons tegelijkertijd grote kansen en complexe uitdagingen. De agenda is gebaseerd op belangrijke regionale duurzaamheidsdoelstellingen en verkent de sterke en uitgesproken positie van de universiteit ten aanzien van de ontwikkeling van Green Industries. Het multidisciplinaire onderzoek dat door onze onderzoekers wordt uitgevoerd, bestrijkt een breed scala aan onderwerpen. In de innovatieagenda worden drie hoofdthema's verkend, namelijk Green Energy Systems, Biobased Chemicals & Materials, en Systems’ Integration & Society. We nodigen bedrijven, non-profitorganisaties en overheden uit om contact op te nemen met Industry Relations en de mogelijkheden te verkennen om verbinding te maken, synergieën te vinden en samen bij te dragen aan de Green Industry van de toekomst.

Prof. dr. Katja Loos, hoogleraar aan de Faculteit Science & Engineering, benadrukt dat de Green Industry Innovation Agenda een uitnodiging is voor een nog sterkere toekomstige samenwerking: 'Ik merk dat nauw samenwerken, met allerlei private partners en kennispartners, ons transformeert tot een interessant onderzoekscluster, met enorm potentieel. Ik verwacht dat de RUG Green Industry Innovatieagenda kan bijdragen aan het verder uitbouwen van lopende samenwerkingen, zoals in de Universiteit van het Noorden. Ook kan de agenda als uitnodiging dienen om nog nauwer samen te werken met onze partners in de regio, door een regionale innovatieagenda op te stellen. Allemaal met als doel een grote maatschappelijke impact te bereiken in Noord-Nederland en daarbuiten.'

Industry Relations heeft de ontwikkeling van deze kennisagenda namens de RUG mogelijk gemaakt, in samenwerking met ENTEG (ENgineering and TEchnology institute Groningen) en de Universiteitsbibliotheek. Wilt u samenwerken met onderzoekers of wilt u meer weten over de agenda? Neem dan contact met ons op via industryrelations@rug.nl.