Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations
Header image Industry Relations

Friese big data krijgt waarde in Frysk datalab

Datum:14 januari 2020
Auteur:Team Industry Relations

Friese big data krijgt waarde in Frysk datalab


Hoeveel mensen hebben de Culturele Hoofdstad Leeuwarden in 2018 bezocht? En waar kwamen ze eigenlijk vandaan? Het analyseren van dit soort datastromen heeft veel waarde voor sectoren zoals het toerisme. In Friesland worden deze data wel opgeslagen maar heerst het gevoel dat er meer mee gedaan kan worden. De nieuwe faculteit Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontwikkelt het Frysk Datalab om de regio de gelegenheid te geven om big data uitgebreider te analyseren.  De RUG werkt hierbij samen met onder andere de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL), Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein (VHL).

Al enige tijd bestaat de behoefte om meer datawetenschappers naar Leeuwarden te halen. Met de komst van de Campus Fryslân in Leeuwarden, is het idee ontstaan om het Frysk datalab te realiseren. Jouke de Vries, decaan van de Campus Fryslân, vertelt: ‘Met de technologische ontwikkelingen op het gebied van data is het zaak dat we niet achterblijven. De toerismesector houdt bijvoorbeeld al een lange tijd informatie bij maar beschikt niet over de capaciteiten om waarde te halen uit deze big data. Wij zijn n staat om deze sector, maar ook bedrijven, overheden en andere partijen op dit vlak te ondersteunen met het Frysk datalab.’ Het fysieke datalab   in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân. Onderzoekers en studenten kunnen hier met de nieuwste technieken te werken. De Vries krijgt bij het ontwikkelen van het datalab ondersteuning van onder andere de RUG-hoogleraren Andrej Zwitter, Paris Avgeriou en Ronald Stolk.

Onderzoek en opleiding
De Campus Fryslân is opgedeeld in drie onderdelen: International Graduate School (onderzoek), het Master College (masteropleidingen) en het University College Fryslân (bacheloropleidingen). Bij alle drie staat digitalisering hoog op de agenda. De Vries wil ze bij elkaar brengen door, naast het datalab, een data-onderzoekscentrum binnen de faculteit op te richten waarin datawetenschappers worden opgeleid en waarin onderzoek naar data wordt gedaan. Ook bachelor-en masterstudenten uit andere richtingen gaan in dit onderzoekscentrum de kans krijgen om in de praktijk met data te werken. De Vries gelooft in academische programma’s waarin ook praktijkervaring wordt opgedaan: ‘Zowel datawetenschappers als toekomstige beleidsmakers hebben kennis nodig van de technologische vooruitgang. Zeker op het gebied van big data is die vooruitgang groot. We willen daarom in verschillende studieprogramma’s studenten laten werken in het Frysk datalab. De masteropleiding Governance & Law in Digital Society is hier een goed voorbeeld van.’

Bedrijfsleven
Friesland kent een aantal grote sectoren waaronder de zuivelindustrie en het watermanagement. Deze industrieën maar ook kleinere sectoren en de publieke sector hebben de behoefte om data beter te analyseren. Hoe bepaalt een autodealer bijvoorbeeld aan de hand van data het marktsegment? De Vries: ‘Big data geeft antwoorden op vragen die voorheen niet of nauwelijks konden worden beantwoord. De truc is om de juiste vragen te stellen. Hoe haal je uit een grote hoeveelheid data de informatie om waarde toe te voegen aan je bedrijf? Ondernemers geven aan dat ze veel met data werken maar niet weten wat die goede vragen zijn. Het Frysk datalab biedt hiervoor een oplossing.’

Tags: Big Data