Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportDienstenHigh Performance Computing

Numerieke oplossingen

Het CIT beschikt over verschillende machines voor grootschalig rekenen en assisteert wetenschappers met het oplossen van zware numerieke problemen en het aanpassen van programmatuur voor supercomputers, clustercomputing of gridcomputing.

Veel wetenschappers hebben vaak niet de tijd of de kennis om hun programmatuur te optimaliseren voor gebruik met meerdere processoren. Het CIT heeft de kennis in huis om daar bij te helpen. en voor hen die dat wel zelf willen doen biedt het CIT een MPI cursus aan.

Een matrix uit een artikel over MRILU
Een Matrix uit een artikel over MRILU

Parallelle oplossing van oceanografische stromingsproblemen

A.Meijster en F.Wubs hebben met subsidie van de stichting Nationale Computer Faciliteiten (NCF) gewerkt aan een MPI implementatie van dit matrix probleem bedoeld voor shared-memory systemen. »

Antenne simulatie
Antenne simulatie

Antenne Simulatie voor Radio Holland

Radio Holland heeft een probleem waarbij uit zeer kort radioverkeer met een schip de positie van dat schip bepaald moet worden. Tot nu toe gebeurde dat met twee antennes, maar dat bleek in de drukke scheepsvaart routes niet nauwkeurig genoeg. De vraag was dan ook wat de beste locatie was voor de plaatsing van een derde antenne. Het CIT leverde een interactieve applicatie waarbij een kaart van de te behalen nauwkeurigheid snel wordt uitgerekend aan de hand van de posities van meerdere antennes.   »

Laatst gewijzigd:19 januari 2017 16:14
printView this page in: English