Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Services High Performance Computing

Antenne simulatie voor Radio Holland

Schepen die op het Kanaal varen worden met behulp van radar gevolgd. Om te weten om welk schip het gaat moeten de schepen zich eerst via een kort, gesproken bericht zich aanmelden. Grote schepen sturen automatisch een identificatie mee, maar voor de kleiner boten is een ander systeem actief. Hierbij wordt een positie bepaling gedaan aan de hand van een aantal antennes die de richting kunnen meten vanuit waar een radiobericht verzonden wordt.

Bij een drukke scheepvaartroute zoals het Kanaal kan het zijn dat het moeilijk wordt om met zekerheid uit te maken welke radar echo bij welk schip hoort. Om dit te verbeteren wilde Radio Holland een extra antenne plaatsen. Het HPC/V werd gevraagd om een kaart te produceren van de te verwachten meetnauwkeurigheid bij een bepaalde antenne configuratie.

Gebruikmakend van de aanwezige kennis op het gebied van wiskunde, simulaties en visualisatie ontwikkelde het HPC/V een interactieve applicatie die zeer snel een volledige simulatie van de gehele Kanaalzone uitvoert.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:21