Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportDienstenHigh Performance Computing

Grid computing

Atlas detector
De Large Hadron Collider die op dit moment bij CERN gebouwd wordt zal meerdere petabytes aan data per jaar produceren. Die zal worden opgeslagen en geanalyseerd met behulp van de EGEE Grid infrastructuur. Op de foto de bouwplaats de ATLAS detectors van het experiment. Foto Cern.

Het grote voordeel van Grid computing is dat er een standaard interface naar rekenkracht en opslagcapaciteit wordt geboden. Capaciteit, waar dan ook, kan eenvoudig samengevoegd worden en door onderzoekers over heel de wereld worden gebruikt. Dit maakt samenwerking met anderen eenvoudiger, doordat de beschikbare middelen kunnen worden gecombineerd en data kan worden gedeeld. De naam Grid is afgeleid van het elektriciteitsnetwerk (power grid) waar je eenvoudig apparatuur in kunt prikken om stroom te krijgen. Het Grid maakt het mogelijk om op een soortgelijke manier toegang tot rekenkracht en opslagcapaciteit te krijgen.

Als bijdrage aan het Grid beheert het CIT een 200 core Grid cluster met 48 TB opslagcapaciteit.

Authenticatie

Om het grid te laten weten wie je bent heb je een digitaal certificaat nodig. Een digitaal certificaat is vergelijkbaar met een paspoort en wordt gebruikt voor authenticatie. Het certificaat is gebaseerd op cryptografische technologie en wordt digitaal ondertekend door een certificaat autoriteit (CA). Door de ondertekening garandeert de certificaat autoriteit aan anderen dat u inderdaad bent wie u zegt dat u bent. Om een certificaat te krijgen moet u daarom eerst een papieren identiteitsbewijs aan de CA of één van zijn vertegenwoordigers laten zien. In Nederland kan men een certificaat aanvragen bij de Dutchgrid CA.

Virtuele Organisaties

Een van de belangrijke concepten binnen Grid is dat van Virtuele Organisaties (VO). Een virtuele organisatie overstijgt de grenzen van traditionele organisaties en bestaat uit mensen die samenwerken aan een bepaald project. Toegang tot het Grid wordt geregeld op het niveau van de VO's. Om het Grid te kunnen gebruiken moet u zich daarom eerst aansluiten bij een VO. Dit kan een reeds bestaande VO zijn, maar er kan ook nieuwe VO voor uw project worden opgericht. De VO managers beslissen wie er lid mogen worden van de VO. De computers die een bepaalde VO ondersteunen zullen de VO om een lijst van hun leden vragen. De toegangsrechten tot de geleverde diensten wordt vervolgens gebaseerd op deze lijst.

EGEE logo
EGEE logo

EGEE

Het CIT is betrokken bij het Europese Grid project EGEE. Dit project heeft als doel het draaiende houden van een grootschalige, wereldwijde Grid infrastructuur. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn dan ook operationele ondersteuning, waaronder monitoring en site support en applicatie ondersteuning. The Rijksuniversiteit Groningen is betrokken in zowel operationele als applicatie ondersteuning.

Het CIT helpt wetenschappers uit allerlei applicatie gebieden met het werken op het Grid. De toepassingen lopen van astronomie (bijvoorbeeld Lofar), chemie, levenswetenschappen tot taalwetenschappen.

Kaart met Lofar antennes
Kaart met Lofar antennes

Vragen

Als u meer wilt weten over Grid computing, er gebruik van wilt maken of hulp nodig hebt bij Grid gerelateerde problemen, of het aanvragen van een certificaat, neem dan contact op met onze servicedesk tel: 050-363 3232.

Laatst gewijzigd:24 november 2015 10:18
printView this page in: English