Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportDienstenGeodienst

Landschap en bodem

Bodemkaart 3D

De ondergrond van Nederland op basis van data van het Dinoloket van TNO in 3D. Het gaat om de ondergrond tot 50 meter onder N.A.P. Door de data van het Dinoloket, bestaande uit 2D-bestanden van de boven- en onderkant van een formatie, om te zetten naar een 3D-bestand en alle kaartbladen van Nederland samen te voegen ontstaat deze kaart. Alle verschillende formaties zijn in deze 3D-kaart stuk voor stuk aan en uit te zetten. Bij het maken van de kaart is een aantal schattingen gedaan, waardoor de kaart helaas niet volledig geschikt is voor wetenschappelijk onderzoek, maar wel interessant is voor een eerste beeldvorming.

3D_bodemkaart_NL
3D_bodemkaart_NL

Aardbevingen Groningen

De noordelijke aardbevingen zijn een hot topic in de nationale media. En binnen onderzoek bij de RUG? Jazeker! Bij de Geodienst komen er steeds meer vragen binnen over bevingen. We hebben daarom de beschikbare data voor jullie klaargezet. We werken nu verder aan ons 3D-model van de ondergrond om ook daarmee berekeningen en analyses te kunnen doen m.b.t. aardbevingen en risico's.

Aardbevingen_Groningen
Aardbevingen_Groningen

Crayon Maps

Wegen

Op de kaart zijn alle wegen in Nederland te zien, van autosnelwegen tot wandelpaden. De kleuren van de wegen op de kaart worden bepaald door de oriëntatie van de weg ten opzichte van het noorden. Daarnaast zijn alle loodrecht kruisende wegen van dezelfde kleur voorzien om gebieden met een op elkaar aansluitend patroon visueel te benadrukken. De data is afkomstig uit OpenStreetMap.

Water

Op de kaart zijn alle waterstromen in Nederland te zien. De droogmakerijen zijn speciaal uitgelicht. Dit zijn de gebieden in Nederland die sinds de 16e eeuw ingepolderd zijn door er een ringdijk omheen te leggen en vervolgens leeg te pompen. Deze gebieden worden gekenmerkt door grote gebieden met lange recht afwateringssloten met kruisende sloten. Deze kaart is op dezefde manier gemaakt als de Crayon map van de wegen in Nederland. De locatie van grote droogmakerijen zijn toegevoegd vanuit de database van CultGIS. De waterstromen zijn uit de Basisregistratie Topografie, de TOP 10NL, gehaald.

Crayon_kaart
Crayon_kaart
Laatst gewijzigd:23 juli 2018 13:32
printView this page in: English