Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportDienstenGeodienst

Ecologie

Habitatkaarten (Matthijs vd Geest)

De lepelaar leeft ook in het Waddengebied. RUG onderzoekers observeren de vogels in het gebied tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. Voor het onderzoek van Matthijs van der Geest van het GELIFES instituut hebben we een habitat kaart gemaakt voor dit gebied. De GPS tracks en observaties van de vogels worden vervolgens op deze kaart gezet om een beter inzicht te krijgen in het leven van deze vogels.

Ecologische dataverzameling (Moniek Gommers)

Landschapsarchitecten en planologen hebben vaak oog voor de visuele en economische aspecten van een plan, maar het nieuwe masterplan voor de Zernike campus moet ook een ecologische component hebben. Om dit te kunnen doen en om de impact te kunnen bekijken zijn er een aantal kaarten nodig. Wij hebben hierbij geholpen door de onderzoekers de mogelijkheid te geven om in het veld data te verzamelen en op die manier de kaarten te maken.

habitat_kaart_lepelaar
habitat_kaart_lepelaar
Laatst gewijzigd:23 mei 2017 16:42
printView this page in: English