Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportDienstenGeodienst

Archeologie en erfgoed

PAN project website

De Geodienst is verantwoordelijk voor de technische realisatie van een nieuwe website voor oudheidkundige vondsten van hobby-archeologen op Nederlandse bodem. De site is het eindresultaat van het project Portable Antiquities of the Netherlands (PAN), waarvoor Nico Roymans en Stijn Heeren van de Vrije Universiteit Amsterdam in 2016 een grote investeringssubsidie van NWO ontvingen. Doel van het project is de vondsten van enkele duizenden hobby-archeologen met een metaaldetector in Nederland in kaart te brengen. Deze collecties vertegenwoordigen een grote wetenschappelijke waarde maar zijn nog niet systematisch geïnventariseerd.

Via de website wordt informatie over private vondsten en hun (algemene) vindplaatsen gedeeld en ingezet voor de wetenschap, voor erfgoedonderzoek en voor het brede publiek. Via verschillende filters, of met behulp van een overzichtskaart, kan er door de database gezocht worden naar de vondsten die de website bevat. De exacte locatie van vondsten wordt niet getoond, om de zoekplekken te beschermen en om drukte en overlast te voorkomen. Voor de wetenschappers zijn nauwkeurige locaties straks wel beschikbaar.

De PAN-applicatie wordt ontwikkeld door een team van vijf experts: Niek van Ruler - lead developer; Kiki Smallenbroek - frontend developer; Ronnie Lassche - geo-technisch expert; Maarten van Veen - projectleider; Govert Schoof - projectmanager.


Meer informatie:
Bezoek de website www.portable-antiquities.nl en zoek naar diverse vondsten uit allerlei perioden
Zie ook de website over het PAN-project of deze Facebook-pagina

PAN-website
PAN website

Het traceren van huisplaatsen in AHN-data

De essentie van het vinden van sporen van vroege bewoning in een gebied met relatief veel vegetatie en natuurlijke hoogteverschillen heeft sterke overeenkomsten met het zoeken naar sterrenstelsels in een omgeving met allerlei andere fenomenen. Voor Jelmer van der Linde was het daarom ook interessant om te kijken of een algoritme dat ontwikkeld is voor het ontdekken van structuren in astronomische data ook gebruikt kan worden voor het identificeren van archeologische relicten binnen de data van het AHN. Voor een project in de polder Matsloot-Roderwolde is er gebruik gemaakt van zo’n algoritme, dat snel en efficiënt structuren die significant verschillen ten opzichte van hun omgeving uit beeld- of radiodata van astronomische observaties te extraheren. Door die toe te passen op data van Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), een dataset van hoogtemetingen van heel Nederland, vielen er binnen de 100 meest waarschijnlijke locaties 31 bekende sites. De restante 69 locaties betreffen nieuwe ontdekkingen.

AHN_analyse
Laatst gewijzigd:20 maart 2019 15:05
printView this page in: English