Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Services Geodienst
Header image Geodienst Blog

Nieuwbouwmonitor

Datum:20 november 2019
nieuwbouw in Amsterdam
nieuwbouw in Amsterdam

We zijn er weer helemaal aan gewend geraakt: woningprijzen 'rijzen de pan uit'. Het Kadaster rapporteert een stijging van omstreeks zeven procent over de periode Okt 2018 - Sept 2019, en een stijging van ruim dertig procent (!) sinds 2015 (zie Figuur 1).

PRIJSINDEX BESTAANDE KOOPWONINGEN (BRON: KADASTER)
PRIJSINDEX BESTAANDE KOOPWONINGEN (BRON: KADASTER)

Nieuwbouw van Woningen blijft al enige tijd achter (Figuur 2). De discussie over de Stikstof-problematiek maakt de vooruitzichten er niet rooskleuriger op. Vooral in steden lijkt de vraag naar huur- en koopwoningen meer gestegen dan het aanbod. Dit heeft gezorgd voor de scherpe toename van woninghuren en prijzen in. Woningen zijn voor veel huishoudens onbetaalbaar

NIEUWBOUW WONINGEN
NIEUWBOUW WONINGEN

De vraag rijst of we deze prijsstijgingen ook voor de komende jaren kunnen verwachten. Kunnen we daar iets over te weten komen? Is de grootste prijsstijging achter de rug en moeten we rekening houden met een prijscorrectie? Kunnen gemeenten, ontwikkelaars en bouwers met een gerust hart nieuwbouwplannen ontwikkelen? Inzicht in nieuwbouwontwikkelingen is daarbij essentieel. De Nieuwbouwmonitor van de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen biedt mogelijkheden om nieuwbouw gedetailleerd in kaart te brengen. De gegevens van de monitor zijn op gemeenteniveau door iedereen te raadplegen: nieuwbouwmonitor. De nieuwbouwmonitor is tevens finalist van de SODA award 2019 van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koningskrijksrelaties.

Nieuwbouw in Utrecht
Nieuwbouw in Utrecht

De Nieuwbouwmonitor biedt nauwkeurige informatie over nieuwbouwontwikkelingen in Nederland op basis van data uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Op basis van data-analyses van onze informatiespecialisten stellen voor het eerst de gebruiker in staat om nieuwbouw 'in aanbod' en 'opgeleverd' te bestuderen, zoals:

 • Aantallen woningen
 • Grootte en type woningen
 • Locatie van woningen
 • Bouwduur

Voorbeelden van analyses dankzij de Nieuwbouwmonitor

 • Bereken de pijplijn van nieuwe op te leveren nieuwbouwwoningen naar grootte en type op elk willekeurig geografiche schaalniveau op elk willekeurige tijdperiode. In heel Nederland is het totaal aantal opgeleverde woningen gestegen van 51440 in 2013 tot 66190 in 2018 opgeleverd. Dit is een stijging van 29%
 • Binnenkort komen de gegevens van 2019 hier bij.
 • Het aantal in aanbouw zijnde woningen is gestegen van 105984 op 1 januari 2014 naar 157313 in 2019. Een stijging van 48%.
 • De totale woningvooraad is in 2018 met 0,8% gestegen.
 • Flevoland is de provincie waar procentueel het meeste in aanbouw is. Namelijk 2,9% van de huidige woningvooraad.
 • Trendanalyses van historische ontwikkelingen van woningbouwaantallen. In 2013 en 2014 was het percentage opgeleverde woningen met een bouwduur van minder dan 18 maanden 40%. Daarna is dit gestegen tot 50% in de volgende jaren. Er is een versnelling in bouw geweest terwijl er absoluut gezien meer woningen gebouwd zijn.

Gecombineerd met andere data is het mogelijk om aanvullende analyses uit te voeren, zoals:

 • Hoe groot is het probleem van de stikstofnorm en hoeveel invloed heeft het op woningbouw? In bijgevoegde kaart zijn huidige afgegeven bouwvergunningen binnen 5 kilometer van de habitatgebieden te zien. Interessant: ca 51% van alle openstaande bouwvergunning van Nederland liggen binnen 5 kilometer van een Natura2000 gebied.
 • Wat is de onbenutte plancapaciteit in mijn gemeente?
 • Hoe sterk verschilt de bouwduur in buiten- en binnenstedelijke gebieden?


De nieuwbouwmonitor is tot stand gekomen uit behoefte voor wetenschappelijke datavraagstukken. We stellen deze met plezier open voor het publiek en we onderzoeken de mogelijkheden om deze verder te ontwikkelen.


CONTACT

Govert Schoof en Leon van der Meulen
Geodienst, centrum voor informatietechnologie Rijksuniversiteit Groningen
GEODIENST@RUG.NL

Dr. Michiel Daams, Dr. Mark van Duijn en Prof. Dr. Arno van der Vlist
Real Estate Centre, economische geografie, faculteit ruimtelijke wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen