Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Services Geodienst
Header image Geodienst Blog

De grootste stresstest van Nederland

Datum:20 september 2017
Het Wolk model in actie in Friesland!
Het Wolk model in actie in Friesland!

“Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een klimaat stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen” (bron: nos.nl). Voor dergelijke klimaat-stress modellen is nauwkeurige data nodig. De BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is een nieuwe kanshebber om deze modellen te voeden. Bij de Geodienst zijn we aan het testen wat hiermee de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld door nauwkeurig de mate van verharding van het oppervlak te gebruiken. We doen dit in nauwe samenwerking met de Kenniscentrum Noorderruimte (hanze hogeschool), VHL en TAUW.

Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden om sneller op grotere schaal gebieden door te rekenen. De technische know how van GIS-development en High Performance Computing die we in huis hebben binnen het CIT zijn een belangrijke aanvulling op de domeinkennis uit de markt. Ons Reality Center biedt tevens een unieke kans om met meerdere mensen tegelijkertijd in 3D door de resultaten te wandelen. Naast projecten voor verschillende gemeentes doen we mee aan een groot project met het Wetterskip en de Provincie Fryslan waarin Friesland doorgerekend wordt. De focus ligt hierin op de stedelijke gebieden. 

Toekomstige ontwikkelingen richten zich op een integrale benadering van de verschillende stressfactoren. Naast water ook hitte om een voorbeeld te noemen. Op deze manier zijn effectiever maatregelen mogelijk.

Meer weten? Neem contact op met de Geodienst of het kenniscentrum.

Literatuur:

Verlaat M., van der Meulen L., Schoof G., Boogaard F., Kluck J., Disaster Risk Management: Urban Flooding and heatstress, Geomatics Workbooks n° 12 – "FOSS4G Europe Como 2015",

Floris Boogaard, Jeroen Kluck , Govert Schoof, Michael Bosscher, The need for INnovations for eXtreme Climatic EventS (INXCES), the progress of flood modeling case Bergen Norway (abstract), COST, 2017 (video: https://www.youtube.com/watch?v=EY-ZIKlYEZw)

Floris Boogaard, Jeroen Kluck , Govert Schoof, Michael Bosscher, Flood model Bergen Norway and the need for (sub-)surface INnovations for eXtreme Climatic EventS (INXCES), Elesevier, (full paper), COST, 2017 (video:https://www.youtube.com/watch?v=EY-ZIKlYEZw)

Boogaard F., Vojinovic Z., Yu-Cheng C., Kluck J. Lin T., High resolution decision maps for urban planning: a combined analysis of urban flooding and thermal stress potential in Asia and Europe, ICSEWR, Melaka. Malaysia December 2016.

Boogaard F, Chen Y, Kluck J., Yang S., van der Meulen L., Lin T, The integration of storm water flooding and thermal stress potential in Tainan (Taiwan) and Groningen (Netherlands), Lyon NOVATECH 2016.

Kluck, J, Boogaard, F, Kleerekoper, L, Tipping, J, Retrofitting of urban areas: climate proof for the same cost, 14th IWA/IAHR international conference on urban drainage (ICUD), 10-15 September 2017, Prague.  Challenges of monitoring rapidly changing environments in different socio-economic contexts