Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportDienstenData Science

Call for Proposals

Samenwerken met een of meerdere data scientist op uw locatie

Als onderzoeker kunt u ondersteuning voor uw project aanvragen voor een maximum van 450 uren. Deze ondersteuning wordt geleverd door één of meer van onze data scientists. Om de samenwerking te bevorderen is het mogelijk dat de data scientist(s) ook op uw locatie aan de slag gaan. Het project mag maximaal twee jaar duren. Er is een klein budget (max. €3000) beschikbaar gesteld voor onder andere databases, licenties en hardware.

Informatie Call 2018

De pre-proposals voor de Call for Proposals 2018 kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2018.

Onderzoekers van de RUG

Deze call is open voor alle onderzoekers die verbonden zijn aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Criteria

De projecten leiden tot nieuw herbruikbare tooling en bijdrages aan onderzoek voor de universiteit. Daarnaast zijn en bevatten de voorgestelde projecten:

  • Innovatief
  • Data science (i.e. het verkrijgen van data, het analyseren van data en/of het ontwikkelen van tools voor data science)
  • Beschikbare data om de onderzoeksvraag te beantwoorden, bij voorkeur al verzameld en gereed voor analyses

Proposals die voldoen aan de volgende criteria zijn in het voordeel:

  • Multidisciplinaire benadering
  • Onderzoekers in verschillende domeinen
  • Leiden naar opvolgende projecten of subsidie aanvragen
  • Met inbreng van eigen middelen (matching)

Laatst gewijzigd:23 mei 2018 13:57
printView this page in: English