Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportVirtual Reality en VisualisatieVirtual Reality en 3D-visualisatie

Simulaties

Het HPC/V beschikt over de modernste faciliteiten voor het uitvoeren en weergeven van simulaties. De clusters en supercomputers die het HPC/V aanbiedt worden door bijvoorbeeld chemici en astronomen gebruikt voor het uitrekenen van grootschalige rekenkundige simulaties.

Daarnaast bieden de Virtual Reality faciliteiten van het Reality Centre de mogelijkheid tot het doen van onderzoek naar rijgedrag, het uitvoeren van psychologische experimenten, of het bestuderen van mensenstromen in een gebouw.


Visualisatie van het ontstaan van haarscheurtjes in metaal
Visualisatie van het ontstaan van haarscheurtjes in metaal

Breuken in metaalroosters

Dr. Berk Hess heeft aan het Material Science Centre (o.l.v. Prof. van der Giessen) het ontstaan en uitbreiden van breuken in metaalroosters gesimuleerd. De uitkomsten van deze Molecular Dynamics-simulatie is omgezet in een 3D visualisatie voor de Reality Cube, waardoor het scheuringsproces extra goed bestudeerd kan worden. »

Phileas bus simulator
Phileas bus simulator

Phileas Bus simulator

De Phileas is een systeem van openbaarvervoer dat lijkt op een normale bus (en ook op die manier met de hand gestuurd kan worden), maar in feite kan het als een soort metro geheel automatisch functioneren. In de simulator bij het HPC/V hebben ervaren buschauffeurs gekeken naar ergonomische en veiligheidsaspecten van de Phileas. »

Botsende sterrenstelsels
Botsende sterrenstelsels

Botsende Sterrenstelsels

Wetenschapper John Dubinski heeft 3D simulaties uitgevoerd van botsende sterrenstelsels bestaande uit meer dan 300 miljoen sterren. Voor het doorrekenen deze botsing waren 10 dagen rekentijd nodig op een cluster van 512 computers. Een deel van de uitkomst van deze mega-simulatie is in de Reality Cube te zien als 3D animatie. Door de botsing zo in 3D te bekijken krijgt men een nog beter inzicht in de veranderende ruimtelijke structuren. »

Virtuele apotheek
Virtuele apotheek

Farma Project: Oosterwolde

In het simulatie centrum van bedrijfskunde werken mensen met verschillende specialisaties zoals ruimtelijke wetenschappen, productie management, marketing en systeemonderzoek samen om een duidelijk stap voorwaarts te maken op het gebied van ruimtelijke wetenschappen. Mark Mobach werkt met het HPC/V samen in het Farma project. »

Antenne Simulatie
Antenne Simulatie

Antenne Simulatie voor Radio Holland

Radio Holland heeft een probleem waarbij uit zeer kort radioverkeer met een schip de positie van dat schip bepaald moet worden. Op 31 juli 2007 leverde het HPC/V een interactieve applicatie waarbij een kaart van de te behalen nauwkeurigheid snel wordt uitgerekend aan de hand van de posities van twee of meer antennes.   »

Virtuele apotheek Oostzaan
Virtuele apotheek Oostzaan

Farma project: Oostzaan

Het Farma project onder leiding van M.Mobach, combineert aspecten van Farmacie, Architectuur en Management. De visualisaties in het Reality Center gemaakt door het HPC/V, dragen er op een essentiele manier aan bij dat er over deze aspecten gepraat kan worden en dat ideeën van een architect ook passen bij de praktijk van een apotheek. »

Simulatie van de Titanic in oceaangolven
Simulatie van de Titanic in oceaangolven

Vloeistofdynamica

Prof A. Veldman gebruikt de door het HPC/V geboden mogelijkheden van High Performance Computing om bijvoorbeeld het complexe gedrag van water en boten door te rekenen. M. ten Cate maakte van de uitkomst daarvan een fraaie VR-applicatie waarbij het bewegende water van alle kanten in 3D bestudeerd kan worden. »

MolDRIVE in de Reality Cube
MolDRIVE in de Reality Cube

MolDRIVE: interactieve moleculaire dynamica

Met MolDRIVE, ontwikkeld aan de TU Delft, kunnen chemici een moleculaire dynamica (MD) simulatie interactief bestuderen. De gebruiker kan zelf aan atomen 'duwen' en 'trekken', en zo interessante situaties creëeren die door de simulatiesoftware volgens de natuurkundige wetten doorgerekend wordt. Zo ontstaat een virtueel laboratorium in de Reality Cube. »

Laatst gewijzigd:25 oktober 2018 12:38
printView this page in: English