Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportVirtual Reality en VisualisatieVirtual Reality en 3D-visualisatie

Interactieve Demo CD

De aarde 65 miljoen jaar geleden
De aarde 65 miljoen jaar geleden

Deze interactieve 3D demo is gemaakt door het HPC/V voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het laat zien hoe de ondergrond in beeld wordt gebracht met behulp van de resultaten van seismisch onderzoek. De demo bestaat uit vier stappen. Allereerst zie je hoe Nederland er onder de grond uitziet. De grote lagen, ontstaan in het krijt, trias, perm (zechstein en rotliegend) en het carboon, komen aan bod en hoe die zijn ontstaan. Zo lag Nederland tijdens het carboon (345-280 miljoen jaar geleden) in een gebied met tropische kustmoerassen. De plantenresten veranderen op den duur in steenkool en aardgas. In de tijd daarna, het perm (280-240 miljoen jaar geleden), verplaatste Nederland zich ten gevolge van aardkorst bewegingen naar een woestijngebied met zand dat later werd afgedekt door dikke zoutafzettingen. Dat zorgde ervoor dat er gas ontstond dat tussen de poriën van het zandsteen ging zitten omdat het niet verder omhoog kon door de dichte zoutlaag.

seismische data
seismische data

Vervolgens wordt er in de demo uitgelegd hoe dat allemaal bepaald is met behulp van seismische metingen. Daarbij worden geluidstrillingen de grond in gestuurd en wordt er geluisterd naar de weerkaatsingen daarvan op de grens van de verschillende aardlagen.

Tenslotte wordt er getoond hoe er veilig naar aardgas geboord kan worden.

Bad Bill

Helaas is de functionaliteit van Microsoft Internet Explorer (noodzakelijk voor deze cd) door updates van Microsoft zodanig gewijzigd dat de demo niet meer werkt. Gelukkig is er een oplossing voor: er moet een registry-entry worden toegevoegd. Het gemakkelijkst gaat dat door deze file uit te pakken op je computer en daarna dubbel te klikken op de file 'Cosmo_MIME_Type.reg'. Een andere manier is om nadat je de software van de cd geinstalleerd hebt, via startmenu/run het volgende commando uit te voeren, waarbij er op gelet moet worden dat het in zijn geheel één lange regel is:

REG COPY "HKCR\MIME\Database\Content Type\model/vrml" "HKCR\MIME\Database\Content Type\model/vrml,x-world/x-vrml"

Daarna zou de CosmoPlayer, verantwoordelijk voor de 3d interactie, weer moeten functioneren.

Laatst gewijzigd:21 januari 2017 09:01
printView this page in: English