Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportVirtual Reality en VisualisatieVirtual Reality en 3D-visualisatie

Olie- en gasindustrie

Het HPC/V werkt nauw samen met de NAM in Assen op het gebied van Virtual Reality en visualisatie. Reeds in een pril stadium is een consultant van het HPC/V gedurende enkele dagen per week bij de NAM gestationeerd geweest om allerlei processen onder de loep te nemen en te onderzoeken of VR daar een nuttige bijdrage aan kon leveren... visualisaties van de seismische gegevens, lagen in de ondergrond, impact van boortorens in het landschap, en zelfs abstracte visualisatie van alle financiële gegevens. Ook is het HPC/V actief betrokken geweest bij het opzetten van het Namfitheater. Dit is net als het Reality Theatre van het HPC/V een groot cylindervorming scherm waar een grote groep experts kan samenwerken en data ook in stereo kan bekijken.

 

 


 

 

Boortoren in s'Gravenzande
Boortoren in s'Gravenzande

Boortorens en gasbehandelingsinstallaties

Voor de NAM  in Assen maken we geregeld visualisaties van boortorens of gasbehandelingsinstallaties in een virtueel landschap, dat we semi-automatisch genereren aan de hand van luchtfoto's, hoogtekaarten en data uit een Geografisch Informatie Systeem, waar precies in staat waar een huis of weg zich bevindt.

Virtueel ontwerp interieur NAM
Virtueel ontwerp interieur NAM

Virtueel interieur ontwerp NAM

De NAM is overgegaan van afdelingen met kleine werkkamers naar kantoortuinen. Dit zorgt voor organisatorische flexibiliteit en bevordert de communicatie tussen mensen. Voordat deze overgang plaatsvond heeft het HPC/V het concept gevisualiseerd en getoond aan de werknemers.

Interactieve demo
Interactieve demo

Interactieve demo CD

Speciaal voor scholieren, maar ook voor andere geintresseerden heeft het HPC/V in opdracht van de NAM een interactieve demo gemaakt: "3D reis door de geologische ondergrond". Hierin komt aan bod hoe en waar aardgas ontstaat, hoe seismische metingen gedaan worden en hoe lastig het toch nog is om dat aan te boren. »

Complexe gasbehandelingsinstallatie
Complexe gasbehandelingsinstallatie

Gasbehandelingsinstallatie

Deze gasbehandelingsinstallatie is omgezet naar een 3D model en gevisualiseerd in de Reality Cube. Bij dit soort complexe installatie komen voordelen van Virtual Reality goed naar voren omdat het model op ware grote getoond wordt en dus goed bekeken kan worden hoe met de bediening of veiligheid kan worden om gegaan.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:22
printView this page in: English