Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Virtual Reality and Visualisation Virtual Reality and 3D-visualisation

Trappen-experiment in de Reality Cube

In de Reality Cube, boven op de virtuele dijk. Aan welke zijde ligt de trap?
In de Reality Cube, boven op de virtuele dijk. Aan welke zijde ligt de trap?

In samenwerking met Prof. Dr. Kooijman van de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum  Groningen (UMCG) is het Trappen-experiment uitgevoerd. Proefpersonen werden in de Reality Cube bovenaan een “virtuele trap” geplaatst waarvan de treden kunnen worden gevariŃ‘erd, zoals de hoogte ervan en het patroon erop. Onderzocht werd hoe visuele variaties van een trap de herkenning ervan beïnvloedt. Het gaat vooral om waarneming door slechtzienden, die mogelijk gebaat zijn bij gebruik van een bepaald patroon op de trap.

Een 'artist impression' van het experiment: een virtuele dijk met aan de ene kant een trap en aan de ander kant een helling, met hetzelfde patroon erop. De slechtziende proefpersoon moet kiezen aan welke kant de trap ligt.
Een 'artist impression' van het experiment: een virtuele dijk met aan de ene kant een trap en aan de ander kant een helling, met hetzelfde patroon erop. De slechtziende proefpersoon moet kiezen aan welke kant de trap ligt.

Onderzoeksopzet

Om de variaties in patronen te testen werd een proefpersoon als het ware bovenop een "zeedijk" geplaatst, waarover een pad loopt. Links of rechts van de proefpersoon bevindt zich een trap die naar beneden loopt; de andere zijde van de dijk is een schuin aflopend vlak hetzelfde patroon is aangebracht. In de afbeelding hiernaast toont bijvoorbeeld een situatie met de trap aan de rechterzijde. De proefpersoon kreegt meerdere van deze situaties te zien en moet telkens kiezen aan welke zijde hij/zij denkt dat de trap zich bevindt. Op deze manier wordt nagegaan welke invloed visuele variaties op de waarneming hebben.

Om slechtziendheid te simuleren bij proefpersonen die zelf niet slechtziend waren, werden de 3D-brillen afgeplakt met half-transparant plastic.  

Een van de verschillende patronen die onderzocht zijn op herkenbaarheid
Een van de verschillende patronen die onderzocht zijn op herkenbaarheid

De voordelen van Virtual Reality

Het grote voordeel van het gebruik van de Virtual Reality in dit onderzoek is dat het eenvoudig is om vele variaties in de trappen aan te brengen, zonder dat hiervoor "echte" trappen getimmerd en geverfd hoeft te worden.

Daarnaast kunnen in een korte tijd veel verschillende varianten aan de proefpersoon voorgelegd worden. De proefpersoon blijft staan waar hij/zij staat, en 'met één druk op de knop' verschijnt de volgende trap in beeld. Zo kunnen veel meer alternatieven getest worden, tegen lagere kosten.

Tenslotte kan in Virtual Reality met trappen gewerkt worden die 'in het echt' moeilijk te realiseren zouden zijn: zo is het VR-model van de trap enkele honderden meters lang.

Film

Voor een indruk van hoe het trappen-experiment werkte, kunt u deze film bekijken. U ziet de proefpersoon steeds met de virtuele aanwijsstok aanwijzen aan welke van de dijk hij denkt dat de trap ligt, waarna het volgende testgeval verschijnt.

Laatst gewijzigd:21 januari 2017 09:03