Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Virtual Reality and Visualisation Virtual Reality and 3D-visualisation

Landschapsarchitectuur / Planologie

Virtual Reality kan grote voordelen hebben voor een planoloog of landschapsarchitect. Veel ontwerpers starten met vormstudies in foam of uitgewerkt in maquettes. Het ouderwets maken van deze modellen voor volume studies kan sneller en beter virtueel gebeuren, en bovendien geeft VR direct de mogelijkheid om de foam-wereld of macquette zo te presenteren dat je vanaf straatnivo de modellen kunt ervaren en er als het ware doorheen kunt wandelen. Een voordeel is ook dat zodra er meer gedetaileerde informatie beschikbaar komt, deze direct kan worden toegevoegd aan de virtuele wereld. Het centrum voor High Performance Computing and Visualisation heeft al een flink aantal projecten op dit gebied helpen uitvoeren.

 


 

Dierenpark Emmen
Dierenpark Emmen

Dierenpark Emmen

Nadat, voor een onderzoek naar de vlindertuin uitgevoerd door Roos Pals van psychologie, het HPC/V een virtuele tuin gemaakt had en die getoond had aan de directeur van het Dierenpark Emmen, was het al snel duidelijk dat er ook een model gemaakt moest worden van de nieuwbouwplannen van het dierenpark. »

Tram op de Grote Markt
Tram op de Grote Markt

Regiotram Groningen

Om de discussie over de nieuwe plannen van de tram in Groningen te bevorderen en mensen te laten ervaren hoe die plannen er uiteindelijk uitgaan zien, heeft het projectburo ons gevraagd om een virtuele tram te maken die langs de verschillende tracees kon rijden. Een paar dagen lang kon het grote publiek in de Martini kerk plaatsnemen in de 3D tram. Buiten op de Grote Markt stond een echte tram. »
Vroege plannen van Blauwe stad
Vroege plannen van Blauwe stad

Blauwe Stad

Ten noorden van Winschoten ligt dit gebied, dat uit een groot meer met een woongebied bestaat. Voor het aangelegd werd, is er met VR technologie gekeken naar zichtlijnen, waterhoogtes, dijkposities en eilandhoogtes. Aan de bestaande bewoners zijn de plannen vertoond op een groot bolvormig scherm. Ter gelegenheid van de start van de werkzaamheden was het HPC/V gevraagd een bijzondere film te maken.

Detail van virtueel model van Eemshaven
Detail van virtueel model van Eemshaven

Groningen Seaports, Eemshaven

Groningen Seaports is de beheerder van de Eemshaven, de haven van Delfzijl en de aangrenzende industrieterreinen. Om op een interactieve manier te visualiseren wat de impact is van het gebruik van een bepaald stuk grond, of het graven van een haven, heeft Groningen Seaports een licentie genomen op onze software en zelfs een ruimte voor het vertonen van stereo projectie gecreëerd. »

Model van industriegebied Delfzijl
Model van industriegebied Delfzijl

Groningen Seaports, Delfzijl

Het gehele havengebied van Delfzijl met het industrieterrein zijn in één zeer omvangrijk drie-dimensionaal model geplaatst. Hierdoor kan Groningen Seaports de onderlinge verbanden goed in de gaten houden als het gaat om het plaatsen van nieuwe bedrijven. »

Zernike Campus
Zernike Campus

Zernike Campus

De Zernike Campus is aan grote veranderingen onderhevig. In samenwerking met de Hanze Hogeschool heeft de afdeling VastGoed en Investeringsprojecten van de Rug het HPC/V gevraagd alle plannen te visualiseren. Verschillende aspecten van landschapsinrichting (door West 8) en de architectuur van de gebouwen komen aan bod in dit plan. »

Boortoren in s'Gravenzande
Boortoren in s'Gravenzande

Boortorens en gasbehandelings installaties

Voor de NAM in Assen maken we geregeld visualisaties van boortorens of gasbehandelings installaties in een virtueel landschap, dat we semi-automatisch genereren aan de hand van luchtfoto's, hoogtekaarten en data uit een Geografisch Informatie Systeem, waar precies in staat waar een huis of weg zich bevindt.

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:21