Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportVirtual Reality en VisualisatieVirtual Reality en 3D-visualisatie

NMR: Projectie-reconstructie in 4D en 5D

Een 2D NMR-spectrum in 3D
Een 2D NMR-spectrum in 3D

De NMR groep van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt eiwitten door middel van de Nuclear Magnetic Resonance techniek. Momenteel doet men onderzoek aan een geavanceerde methode om vanuit een aantal 'geprojecteerde' 2D spectra een volledig 4D (of zelfs 5D) spectrum te reconstrueren.

Een 3D volume uit een 5D NMR spectrum
Een 3D volume uit een 5D NMR spectrum
Met software, ontwikkeld door het HPC/V, is deze reconstructie zeer snel 'on-the-fly' uit te rekenen. De invloed van diverse parameters in het proces wordt bovendien zeer inzichtelijk gemaakt door het gebruik van interactieve 3D visualisatiesoftware. Deze visualisaties zijn gemaakt met behulp van VTK en Python.
Pieken in een 4D ruimte en hun projectie op een van de gemeten 2D vlakken.
Pieken in een 4D ruimte en hun projectie op een van de gemeten 2D vlakken.

HyperSpacy

De Python-applicatie HyperSpacy toont 4D datasets in een 'hyperkubus', die interactief geroteerd kan worden. Dit leent zich bij uitstek voor het snel beoordelen van het resultaat van het 'Projectie-Reconstructie'-proces, waarbij vanuit een groot aantal 2D NMR-spectra pieken in een 4D ruimte bepaald zijn.

Laatst gewijzigd:21 november 2018 15:30
printView this page in: English