Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Virtual Reality and Visualisation Virtual Reality and 3D-visualisation

Architectuur

De meeste architecten en planologen maken al gebruik van de computer voor het ontwerpproces. Omdat CAD-tekeningen vaak slecht kunnen worden gelezen door de opdrachtgever, worden vaak artist impressions of 3D animaties gemaakt. Virtual reality gaat nog een stuk verder in het helder presenteren van een toekomstig gebouw of landschap. Virtual reality geeft namelijk de mogelijkheid om jezelf letterlijk onder te dompelen in de virtuele wereld en geeft een optimale ruimtelijke beleving. Ook kunnen de modellen op een interactive manier gemanipuleerd worden. Het voordeel is dat men dus zelf door de virtuele wereld heen kan bewegen (in tegenstelling tot een 3D animatie) en naar wens elementen kan veranderen.

Voordelen van Virtual Reality

Door een architectuurvisualisatie te maken kunnen bouwfouten en inrichtingsfouten vroeg worden geconstateerd en voorkomen. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing in faalkosten gerealiseerd. Daarnaast kunnen betrokkenen een duidelijke discussie voeren over de inrichting en uitstraling van een gebouw. Losse onderdelen zoals binnenmuren, werkplekken of kasten zijn met een druk op de knop te verplaatsen, en kleuren zijn aan te passen zodat over sfeer en functie gediscussieerd kan worden.


Virtueel Menzis-gebouw
Virtueel Menzis-gebouw

Menzis

Dit bijzondere gebouw, ontworpen door de Architecten Cie, voor zorgverzekeraar Menzis ligt op de grens van de stadsuitbreiding Europapark met de stad Groningen. In samenwerking met Draaijer & Partners werden, nog voordat er nog maar een paal in de grond ging, de bouwplannen al gevisualiseerd in het Reality Theater. Terplekke werden vragen beantwoord als: "kan ik een eventuele lichtkrant op het dak vanaf de rondweg zien". Later zijn per verdieping kantoorinrichtings-sessies gehouden, waarbij verschillende kantoorconcepten 'live' konden worden gevisualiseerd. »

Het Research Laboratorium
Het Research Laboratorium

Research Lab

Voor dit ontwerp, voor de RUG ontworpen door UN studio, golden bijzondere eisen, omdat het een laboratorium betreft waar proeven gedaan kunnen worden, die zoveel mogelijk gescheiden moeten zijn van de buitenlucht. De verdiepingen zijn verbonden via twee glazen kolommen die het daglicht tot op de begane grond brengen. De bijzondere kleurstelling en lichtinval zijn vóór de bouw in het Reality center bestudeerd.

Nieuwe hal van het Onderwijsgebouw
Nieuwe hal van het Onderwijsgebouw

Het Onderwijsgebouw voor Farmacie

Deze bijzondere constructie ontworpen door Rau & Partners komt op een markante plaats en valt op vanwege zijn goudkleurige uiterlijk. In de materialisering van het interieur is hetzelfde contrast gezocht als in de gebouwvorm en de gevel. De open en gesloten ruimten van het gebouw zijn in verschillende materialen en kleuren uitgevoerd, waardoor de gebruiker zich makkelijk kan oriënteren.

Levenswetenschappen
Levenswetenschappen

Levenswetenschappen

Het Centrum voor Levenswetenschappen, ontworpen door Rudy Uytenhaak Architectenbureau, is onderdeel van het Stedenbouwkundige plan van WEST8 voor de Zernikecampus. De zichtlijnen accentueren de open ruimte in plaats van de massa van het gebouw. »

Sportinstituut voor Hanzehogeschool
Sportinstituut voor Hanzehogeschool

Sportinstituut

Dit sportcomplex, ontworpen door AGS architecten & planners, bevat een 25 meter bad, een topsporthal, een gymzaal, een danszaal en fitnessfaciliteiten. De verschillende gebouwdelen worden door een beeldbepalend atrium met elkaar verbonden. Hierbij bleek het Reality Theatre erg waardevol om de ruimtelijkheid van deze plaza in beeld te brengen. »

Euroborg, het nieuwe stadion van FC Groningen
Euroborg, het nieuwe stadion van FC Groningen

Euroborg

Het stadion van FC Groningen kent een capaciteit van 20.000 overdekte zitplaatsen, verdeeld over twee ringen. Euroborg is ontworpen door Prof. Ir. Wiel Arets, die het complex onder hoogwaardige architectuur heeft toegespitst op comfort en gebruiksvriendelijkheid. Zo biedt het ook huisvesting aan kantoren, appartementen, een horeca- en toerisme-opleiding met bijbehorende horeca-faciliteiten, een tiental bioscoopzalen, een casino en een mega-supermarkt.

Rijksgebouwendienst op Kempkensberg
Rijksgebouwendienst op Kempkensberg

Kempkensberg

De IB-groep en het ministerie van Financiën hebben besloten tot gezamenlijke nieuwbouw die de Rijksgebouwendienst daar voor hen gaat realiseren. Behalve kantoren zitten er drie woonclusters in het plan die bestaan uit een combinatie van grondgebonden woningen met langs het water appartementen.

Uitzicht vanuit Jerzy Kasemier z'n gebouw
Uitzicht vanuit Jerzy Kasemier z'n gebouw

Eenvoudige veelzijdigheid

Jerzy Kasemier uit Groningen heeft met zijn afstudeeronderzoek in maart 2007 aan de TU/e aangetoond dat er met de tool “kopiëren en plakken” een geheel nieuw beeld in de architectuur kan ontstaan. Hij kwam naar het HPC/V om het in 3D te visualiseren. »
Virtuele apotheek
Virtuele apotheek

FArMa project: Farmacie, Architectuur en Management

Het FArMa project, onder leiding van M. Mobach, combineert aspecten van Farmacie, Architectuur en Management. De visualisaties in het Reality Center gemaakt door het HPC/V, dragen er op een essentiele manier aan bij dat er over deze aspecten gepraat kan worden en dat ideeën van een architect ook passen bij de praktijk van een apotheek. »

Laatst gewijzigd:24 januari 2017 13:48