Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Virtual Reality and Visualisation Virtual Reality and 3D-visualisation

Visualisatie Kloosterkerk Aduard

Reconstructie Aduarder kerk
Reconstructie Aduarder kerk

De Historische Vereninging Aduard heeft in het Reality Centre de reconstructie van de Aduarder Kloosterkerk bestudeerd. De 3D reconstructie van deze in de zestiende of zeventiende eeuw gesloopte cisterciënzer kerk is ontworpen door H.J. Kooi en uitgewerkt door A. Kooi van Signatuur Architecten.

Achtergrond

De Historische Vereniging Aduard werkt al enige jaren aan de ontwikkeling van een Educatief Historisch Centrum in Aduard. Hierin zal de enorme bijdrage die de Cisterciënzers hebben geleverd aan de ontwikkeling van de cultuur in de provincie Groningen worden verduidelijkt aan de hand verschillende vernieuwende presentaties. Een centrale positie wordt ingenomen door een grote virtuele reconstructie van het klooster. De website Herrijzenis van een kloosterkerk beschrijft de achtergrond van de 3D reconstructie van de Aduarder kerk.

Laatst gewijzigd:05 maart 2018 15:07