Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportVirtual Reality en VisualisatieVirtual Reality en 3D-visualisatie

Archeologie en geschiedenis

Virtual Reality leent zich bij uitstek voor het tot leven brengen van de geschiedenis. Aan de hand van een 3D reconstructie kunnen experts historische vragen beter beantwoord worden, bijvoorbeeld met betrekking tot de constructie van een gebouw of zichtlijnen in een stad.

Daarnaast is Virtual Reality een krachtig communicatiemiddel om historische kennis over te brengen naar een breed publiek.


Virtuele opgraving Crustumerium
Virtuele opgraving Crustumerium

Virtuele opgraving Crustumerium

Tijdens een opgraving in Crustumerium (15 km ten noorden van Rome) is van een grafkamer een 3D model gemaakt met behulp van een laserscanner. In onze Cave kan deze grot opnieuw bekeken worden op een manier dat het net voelt alsof je echt aanwezig bent in de grafkamer. »

De kloosterkerk van Aduard in 3D
De kloosterkerk van Aduard in 3D

Visualisatie Kloosterkerk Aduard

De Historische Vereninging Aduard heeft in het Reality Centre een 3D reconstructie bekeken van van de Cisterciënzer Kloosterkerk die tot in de zestiende of zeventiende eeuw in Aduard heeft gestaan. »

Opgraving van de wierde Ezinge, in 3D gereconstrueerd
Opgraving van de wierde Ezinge, in 3D gereconstrueerd

Virtuele opgraving wierde Ezinge

In het voorjaar van 2006 liep in het Groninger Museum de tentoonstelling 'Professor Van Giffen en het geheim van de wierden'. In een spectaculaire 3D film, door het HPC/V gemaakt in samenwerking met Kunstacademie Minerva, werd de door van Giffen opgegraven wierde van Ezinge tot leven gebracht. »
Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:22
printView this page in: English