Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Virtual Reality and Visualisation Virtual Reality and 3D-visualisation

Virtual Reality en Visualisatie

Het Reality Center beschikt over unieke, zeer geavanceerde Virtual Reality (VR)-faciliteiten. Om het gebruik hiervan binnen de universiteit te faciliteren en stimuleren, ontwikkelt het Centrum eigen VR-software en worden bestaande softwarepakketten aangepast. Daarnaast worden er cursussen, workshops en demonstraties georganiseerd.

Ook bedrijven en andere niet-universitaire partijen kunnen gebruik maken van de kennis en technologie van het Reality Center. Hierdoor hebben deze hightech-voorzieningen een groot uitstralend effect, en versterken zo de (lokale) economie. Zo zijn veel succesvolle projecten uitgevoerd op het gebied van interactieve architectuur- en landschapsvisualisatie.

Hieronder vindt u een overzicht van de uiteenlopende toepassingen van Virtual Reality en 3D-visualisatie.


Analyse van moleculaire structuur in Reality Cube
Analyse van moleculaire structuur in Reality Cube

Moleculaire Visualisatie

Een interessant aspect van bioinformatica is de moleculaire visualisatie. Het Reality Center gebruikt twee populaire progammas (Pymol en Vmd) voor het interactief weergeven van de structuren. »

Een psychologisch experiment in VR
Een psychologisch experiment in VR

VR in de psychologie

Behalve in de 'exacte' wetenschappen heeft Virtual Reality (VR) ook in de psychologie vele nuttige toepassingen. Zo is VR zeer geschikt voor het doen van psychologische experimenten, door de hoge mate van herhaalbaarheid en controle over de condities.
Ook kan VR goed ingezet worden bij het onderzoeken of behandelen van angststoornissen zoals hoogtevrees, claustrofobie, en sociale angsten. »

Het nieuwe onderwijsgebouw van het UMCG in 3D
Het nieuwe onderwijsgebouw van het UMCG in 3D

Architectuur

Virtual Reality biedt de mogelijkheid om in en rondom een gebouw te wandelen nog voordat het bouwproces begonnen is. In tegenstelling tot bouwtekeningen of CAD-modellen op een computerscherm geeft VR een realistische indruk van de dimensies van een gebouw en biedt de mogelijkheid om ontwerpfouten in een vroeg stadium te ontdekken. »

Krabnevel vanuit Hubble Space Telescope
Krabnevel vanuit Hubble Space Telescope

Astronomie

Recente ontwikkelingen in de moderne astronomie hebben geleid tot een explosie in de hoeveelheid data en informatie over het universum. Gegevens met exacte 3D-posities zijn niet langer beperkt tot ons zonnestelsel, maar zijn nu ook beschikbaar voor sterren en sterrenstelsels. In onze Reality Cube wordt VR gebruikt om deze data te bekijken en te bestuderen. »

Planologie: De Blauwe Stad
Planologie: De Blauwe Stad

Landschapsarchitectuur / Planologie

De landschapsarchitect lost ruimtelijke problemen ontwerpend op en brengt nieuwe topografische situaties in beeld. Door gebruik te maken van Virtual Reality, kunnen vragen met betrekking tot bijvoorbeeld zichtlijnen of waterhoogtes gemakkelijk en eenduidig beantwoord worden. »

Visualisatie van abstracte data
Visualisatie van abstracte data

Datavisualisatie

Virtual Reality en 3D-visualisaties zijn krachtige technieken om inzicht te krijgen in grote hoeveelheden abstracte gegevens, zoals grote databases, wetenschappelijke metingen of de uitkomst van een simulatie. »

Virtuele kantoorinrichting in het Reality Theatre
Virtuele kantoorinrichting in het Reality Theatre

Interieurontwerp

Door het interieur van een kantoor, boot, winkel of huis met virtual reality te ontwerpen, kunnen belangrijke beslissingen makkelijker en beter genomen worden door de eindgebruiker in het ontwerp te betrekken. Met één druk op de knop kan men muren, kasten en bureaus veranderen, of bijvoorbeeld een parketvloer veranderen in hoogpolig tapijt. De gevolgen van een dergelijke verandering zijn direct zichtbaar voor alle betrokkenen. »

2.5 Dimensions, een oneindig bos
2.5 Dimensions, een oneindig bos

Kunst en tentoonstellingen

Virtual Reality, en 3D in het algemeen, is een krachtig platform voor veel kunstzinnige toepassingen. Het Reality Center werkt actief mee aan tentoonstellingen voor musea, en ondersteund ook kunstenaars die in 3D willen werken. Zo dient de Reality Cube als het presentatie-instrument voor een abstracte voorstelling, en kan het Reality Theatre gebruikt worden voor het uitvoeren van performances. »

Phileas bus simulator
Phileas bussimulator

Simulaties

Het Reality Center is niet alleen betrokken bij simulaties voor moleculaire dynamica, stromingsverschijnselen etc. (waarbij gebruik wordt gemaakt van de high performance computing-faciliteiten), maar ook bij de simulatie van personen of voertuigen. »

Een virtuele opgraving
Een virtuele opgraving

Archeologie en geschiedenis

Virtual Reality leent zich bij uitstek voor het tot leven brengen van de geschiedenis. Aan de hand van een 3D-reconstructie kunnen experts historische vragen beter beantwoorden, bijvoorbeeld met betrekking tot de constructie van een gebouw of zichtlijnen in een stad. Daarnaast is Virtual Reality een krachtig communicatiemiddel om historische kennis over te brengen naar een breed publiek. »

Ondergrondse bergen
Ondergrondse bergen

Olie- en gasindustrie

De NAM (Shell/Exxon) werkt samen met het Reality Center om allerlei visualisatieproblemen aan te pakken, maar de aandacht is vooral gericht op het visualiseren van seismische data en landschapsvisualisaties (wanneer er een boorplatform geplaatst moet worden). »

Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:21
printView this page in: English