Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenCentrum voor Informatie TechnologieResearch and Innovation SupportVirtual Reality en Visualisatie

Centrum voor High-Performance Computing & Visualisation (HPC&V)

Hit the upper-right button 'english' for the English version of this webpage.

Wetenschappers van de RUGroningen kunnen beschikken over state-of-the-art faciliteiten voor 'rekenen in het groot'. Dit geldt ook voor de daarbij horende voorzieningen voor visualisatie en virtual reality (VR). Het HPC&V, als onderdeel van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) gevestigd in de Smitsborg, zorgt voor het beheer en de onsteuning.

het HPC&V voert voor niet-universitaire instanties VR-opdrachten uit tegen betaling, bijvoorbeeld voor architectuur- en landschapsvisualisatie.

Smitsborg
Smitsborg

Rekenen in het groot  

Het past in een lange traditie dat wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kunnen beschikken over de nieuwste computervoorzieningen om uit te blinken in hun vak - aldus een artikel over de missie van de RUG.

De ZEBRA, de afkorting voor Zeer Eenvoudige Binaire RekenAutomaat, was in 1958 de eerste uit een reeks van al maar snellere centrale computers van de RUGroningen. Ze behoorden steeds tot de snelste computers van het moment en werden aangeduid als super of high-performance computers. Op dinsdag 26 april 2005 wordt de IBM BlueGene/L officieel in gebruik genomen in de Zernikeborg. Deze supercomputer bestaat  uit een grid met meer dan 12.000 processoren. Het piekvermogen is ongeveer 36.000.000.000.000 berekeningen per seconde (36 TeraFlops), waarmee de BlueGene/L op de vierde plaats van de wereldranglijst staat. Ter vergelijking: de ZEBRA voerde 500 berekeningen per seconde uit.

Met standaard PC's kunnen tegenwoordig vrijwel alle berekeningen worden gedaan, maar voor zeer speciale berekeningen, zoals simulaties van natuurlijke processen, hebben ze onvoldoende rekencapaciteit. De IBM BlueGene/L is in de eerste plaats bestemd voor de verwerking van de enorme hoeveelheid gegegevens van de LOFAR radiotelescopen.

Reality Theatre
Reality Theatre

Inzicht krijgen met visualisatie en VR

The purpose of computing is insight, not numbers. Aldus wiskundige Richard Hamming. Visualisatie is uitermate geschikt om inzicht te krijgen in de numerieke resulaten van computersimulaties en in LOFAR-gegevens. Hiervoor is vaak speciale, dure apparatuur nodig. Nog meer dan voor visualisatie, geldt dat voor zijn driedimensionale variant Virtual Reality, waarvoor momenteel een Reality Cube (Cave) en een Reality Theatre in de Zernikeborg aanwezig zijn. Net als op het gebied van rekenen, heeft de RUG ook hier een traditie in visualisatie opgebouwd die in 1967 begon met een eenvoudig DYMEC tekenapparaat.

Taak

De ICT-strategie van de RUG in de periode 1999-2004 was erop gericht om de traditie van rekenen in het groot voort te zetten, en om tevens faciliteiten te bieden voor de daarvoor benodige visualisatie en VR. Het HPC&V zorgt voor de praktische uitvoering. Het beleidsplan 2005-2010 is in voorbereiding.

Het HPC&V stelt computer- alsmede visualisatie- en VR-faciliteiten beschikbaar aan leden van de universitaire gemeenschap en aan gegadigden vanuit de industrie en de overheid. Het zorgt tevens voor het gebruik. Verder stimuleert het HPC&V het gebruik, bijvoorbeeld door het geven van demonstraties en het verzorgen van cursussen.

Onderdeel

Het HPC&V neemt deel aan het Groningen Visualization Centre dat een platform wil zijn voor alle onderzoeksgroepen uit de regio Groningen die aan visualisatie doen.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft het HPC&V aangewezen als één van de drie nationale centra voor high performance computing.

Het HPC&V is een onderdeel van het Centrum voor Informatie Technologie van de RUG. Een wetenschappelijke raad ondersteunt de directie van het RC inzake technische en wetenschappelijke kwesties.

van de RUG. Een wetenschappelijke raad ondersteunt de directie van het RC inzake technische en wetenschappelijke kwesties.

Research and Consultancy Centre

Bedrijven en andere niet-universitaire instanties kunnen tegen betaling profiteren van de faciliteiten van het HPC&V. Dit was een voorwaarde bij de financiering van het HPC&V.

Er zijn reeds veel betaalde opdrachten uitgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van architectuur en landschapsvisualisatie. Zie verder de lijst van projecten. Het HPC&V is gespecialiseerd in modellering.

Het  Research and Consultancy Centre  van het HPC&V zorgt voor de bemiddeling bij deze opdrachten. Belangstellenden van buiten de universiteit worden verzocht hiermee contact op te nemen.

.
.
Laatst gewijzigd:23 januari 2017 15:43
printView this page in: English